Categories
Scratch

5 อย่างที่อยากแนะนำเพื่อทำความรู้จักกับ Scratch

  1. Scratch เป็นเครื่องมือใช้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง หรือ ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสร้างได้โดยเขียนโปรแกรมใน Scratch
  2. Scratch เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาโดย Media Lab MIT ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://scratch.mit.edu/download แถมมีเวอร์ชั่นภาษาไทยให้ใช้อีกด้วย
  3. Scratch ใช้งานง่ายมาก เหมาะสำหรับเด็กๆ แม้แต่เด็กประถมก็สามารถใช้ Scratch สร้างแอนิเมชั่น เกม หรือเล่าเรื่องต่างๆ ได้
  4. การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Scratch คล้ายกับการต่อ Lego ลดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรม และมีเวลาไปกับ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากขึ้น
  5. การสอนเด็กเขียนโปรแกรมใน Scratch ยังเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s