ใช้งาน Google Classroom กับ Code.org ในชั้นเรียน

หลักสูตรในเว็บไซต์ Code.org มีให้เลือกหลากหลาย และถูกออกแบบมาเป็นระบบออนไลน์ ถ้าโรงเรียนมีอินเตอร์เน็ต ครูสามารถนำหลักสูตรเหล่านี้มาให้เด็กเรียนได้เลย แต่การนำมาใช้โดยตรงอาจพบอุปสรรคอยู่บ้าง โดยเฉพาะการใช้ในชั้นเรียน เราจะประยุกต์ใช้หลักสูตรใน Code.org อย่างไรดี สำหรับครูที่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมมาบ้าง อ่านฟังภาษาอังกฤษพอได้ คงไม่ค่อยมีอุปสรรคมากเท่าไรในการเรียนหลักสูตรของ Code.org ด้วยตัวเอง แต่การนำหลักสูตรมาใช้ในชั้นเรียน ครูควรจะผสมผสานเทคนิคการสอนและโปรแกรมเครื่องมือหลายๆ รูปแบบเข้าด้วยกัน แม้ว่าเนื้อหาใน Code.org ครูไม่ต้องสร้างเอง แต่ก็มีอะไรอีกมากมายให้ครูเตรียมตัวสำหรับการสอนหลักสูตรเหล่านี้ในชั้นเรียน เช่น เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษจะใช้กับเด็กไทยอย่างไรดี สำหรับโรงเรียนที่ใช้ G Suite for Education อยู่แล้ว และต้องการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อสอนหลักสูตรใน Code.org ครูสามารถเชื่อมระหว่าง 2 ระบบนี้เข้าด้วยกัน เพื่อผสมผสานการเรียนทั้งรูปแบบออนไลน์และในชั้นเรียน มาลองดูขั้นตอนจากตัวอย่างที่ผมได้ลองสร้างไว้ครับ เข้าเว็บไซต์ classroom.google.com แล้วสร้างห้องเรียนออนไลน์ เช่น Code.org K1-6 เข้าเว็บไซต์ groups.google.com สร้างอีเมลกลุ่ม แล้วเพิ่มรายชื่อนักเรียนด้วยอีเมลของนักเรียน (gmail ของโรงเรียน) แต่ละคน ในห้องเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้น คลิกเลือก Students คลิกปุ่ม …

แนะนำหลักสูตรพัฒนาครูในเว็บไซต์ Code.org

ครูหลายท่านอาจเคยใช้หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมต่างๆ ในเว็บไซต์ Code.org มากันแล้ว หลักสูตรหนึ่งที่เหมาะกับครูที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมหรือมีมาน้อย คือ Teaching Computer Science Fundamentals  ที่ รร. พระหฤทัย เชียงใหม่ เรากำลังเตรียมความพร้อมอบรมครูเพื่อจะสอนหลักสูตรใหม่ฉบับปรับปรุงปี 2560 แต่เนื่องจากต้องใช้ครูเพิ่มขึ้นเพื่อสอนการเขียนโปรแกรมทั้ง 4 ระดับชั้น ครูที่เข้าอบรมบางท่านไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์มาโดยตรง ทำให้มีความพร้อมไม่เท่ากัน ดังนั้น หลักสูตร TCSF ใน Code.org น่าจะเหมาะสำหรับปูพื้นฐานให้ครูทั้งหมดเริ่มต้นไปพร้อมๆ กัน Code Studio ใน Code.org เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งในหลักสูตรจะแบ่งเป็นหลายๆ หัวข้อ (Stages) แต่ละหัวข้อมีหลายระดับ (Levels) แต่ละระดับประกอบไปด้วยเนื้อหาที่จะสอนในหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งมีได้หลากหลาย เช่น อ่านเนื้อหาคำบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) ดูวีดีโอ (เสียงภาษาอังกฤษ) แก้โจทย์ปัญหา (Puzzle) ด้วยการเขียนโปรแกรมบล็อกคำสั่ง (Visual programming) แบบลากวาง เป็นต้น ในหลักสูตร TCSF นอกจากจะเรียนรู้เครื่องมือ …

หลักสูตรฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2560

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 นับเป็นโอกาสดีสำหรับเด็กไทยที่จะได้เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็กชั้น ป.1 ไปถึง ม.6 เหมือนหลายๆ ประเทศที่ได้ทำไปก่อนหน้าแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นงานที่ท้าท้ายสำหรับโรงเรียน และครูผู้สอนอยู่ไม่น้อย ผมได้โอกาสจาก ซ. กาญจนา สิงห์สา รร. พระหฤทัย เชียงใหม่ ให้ช่วยพัฒนาทีมคุณครู เพื่อสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม ในปีการศึกษา 2561 ตามการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ ผมพัฒนาหลักสูตรตามตัวชี้วัดใหม่ทั้ง 12 ชั้นปี ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว และที่ สสวท. ส่งเสริมให้สอน โดยในปีพ.ศ. 2561 เป็นปีที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สอนในชั้น ป. 1, ป. 4, ม. 1, และ ม. 4 ก่อน จากนั้นขยายเพิ่มในชั้นถัดไปในปีการศึกษาถัดไป ต้องใช้เวลา 3 ปีจึงจะเปิดสอนได้ครบ 12 ชั้นปี วันนี้เป็นวันแรกของการอบรมครูที่ …

ค่าย Kids Can Do ปีที่ 2

กลับมาอีกครั้งกับการจัดค่าย Kids Can Do ปีที่ 2 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับดีมาก ทางผู้จัดจึงได้จัดเพิ่มเป็น 2 รอบในปีนี้ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้ารับสมัครของศูนย์วิทย์  ในระยะเวลา 3 วัน ผมในฐานะผู้ที่จะเปิดโลกของการเขียนโปรแกรม Scratch ให้กับเด็กๆ ก็คาดหวังอยากให้เด็กที่เข้าร่วมในค่ายนี้ สนุกไปกับการฝึกคิด ฝึกทำ ให้ได้ผลงานออกมาด้วยฝีมือของตัวเอง (ดูผลงานของรุ่นที่ 1)  และอยากให้เด็กๆ มีความมั่นใจ สามารถกลับไปพัฒนาฝีมือตัวเองต่อได้ที่บ้าน หรือไปแนะนำเพื่อนๆ ให้ได้รู้จักการเขียนโปรแกรม Scratch ที่ทั้งสนุกและได้พัฒนากระบวนการคิดกลับไปด้วยนะครับ

ฝึกคิด ฝึกโค้ด ในงานมินิเมกเกอร์แฟร์

งานมินิเมกเกอร์แฟร์ครั้งแรกของประเทศไทย ณ ลานหน้า Hard Rock Cafe สยามสแควร์ ได้ผ่านไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งของงาน คือ กิจกรรม (Workshop) ที่ Space@Siam ผมก็มีโอกาสได้ออกแบบกิจกรรมฝึกคิดฝึกโค้ด ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกเขียนโค้ดด้วยบัตรคำสั่ง กิจกรรมนี้ ได้ไอเดียมาจาก LightBot ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่สอนให้เขียนโปรแกรมผ่านการเล่นเกมสนุกๆ เรานำแนวคิดของเกมนี้ มาทำเป็นกิจกรรมกระดาษ ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ต เป็นกิจกรรมที่ช่วยกันคิดช่วยกันวางคำสั่ง เพื่อแก้โจทย์ปัญหา กิจกรรมนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดมาก่อน เด็กเล็กๆ ก็เล่นได้ หรือทำกิจกรรมกันทั้งครอบครัวก็ได้ กิจกรรมนี้จะสอนทักษะการคิด วางแผนหาทางแก้ปัญหา ซึ่งมีได้หลายคำตอบ รวมถึงแนวคิดหลักการในการเขียนโค้ด ทดสอบโค้ด (Testing) และแก้โค้ด (Debugging) การเขียนโค้ด หรือเขียนโปรแกรม เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับเมกเกอร์ ที่ใช้บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน การเขียนโค้ดกระดาษแม้จะนำไปใช้งานจริงไม่ได้ แต่เป็นการฝึก "คิด" อย่างที่นักเขียนโปรแกรม "คิด" จริงๆ ไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดก็ตาม ก็จะอยู่บนพื้นฐานการคิดชุดเดียวกัน กิจกรรมนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับเด็กๆ หรือ ผู้เริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรม รวมถึงโรงเรียน หรือผู้ปกครองที่มีข้อจำกัดในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ …