Categories
Education

เด็กได้ฝึกอะไรจากการสร้างเว็บไซต์

ถ้าพูดถึงเนื้อหาภายในเว็บ พวกเขาต้องหัดเขียนเอง (อย่าส่งเสริมให้คัดลอกมาแปะ) ทำให้ต้องสะกดคำและใช้ไวยกรณ์ให้ถูก พยายามเขียนเป็นสำนวนของตัวเอง เขียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายในใจ มีสมาธิกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจและกำลังเขียนอยู่ ฝึกลำดับของเนื้อหา จัดองค์ประกอบของหน้าเว็บเพจ และตั้งชื่อเรื่องให้ดึงดูดผู้อ่าน

นอกจากเขียน ก็จะได้ฝึกการอ่านควบคู่กันไปด้วย อ่านความคิดตัวเอง อ่านที่ตัวเองเขียน หัดเรียบเรียงใหม่ และแก้ไขคำที่เขียนผิด นอกจากนั้นก่อนการเขียน อาจค้นคว้าหาข้อมูล อ่านคู่มือ ลงมือปฏิบัติ เพื่อนำมาเขียน แสดงความคิดเห็น หรือให้คำแนะนำ จากการได้ทดลองทำจริง หรือจากข้อมูลเชิงลึกที่ค้นคว้ามา

การทำเว็บไซต์ต้องอาศัยการออกแบบ และเขียนโปรแกรม ทำให้เกิดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ สำหรับเว็บไซต์ เช่น HTML, CSS, PHP, Javascript และเมื่อมีพื้นฐานในการสร้างเว็บแล้ว อาจเริ่มทำธุรกิจบนเว็บไซต์ หัดใช้ฐานข้อมูล (Database) จัดการสินค้า ฝึกทำความเข้าใจกลไกทางธุรกิจว่าทำกำไรได้อย่างไร

ดูเหมือนว่าการทำเว็บไซต์ จะยากหรือมากเกินไปสำหรับเด็กๆหรือเปล่า อันที่จริงขึ้นอยู่กับการกำหนดขอบเขตและเป้าหมายในแต่ละขั้น แต่ละช่วงเวลา ควรเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจขายของบนเว็บ ทำแบบสนุกๆ หาประสบการณ์ไปก่อน การฝึกสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่เด็กย่อมได้เปรียบ ทำให้ขยายขีดความสามารถได้อีกมาก เมื่อมีทักษะพร้อม ทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคม ซึ่งใช้กันมากในการทำตลาดบนเว็บไซต์

การทำเว็บไซต์ มิได้ใช่เวลาอันสั้น และย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ทำให้เด็กได้หัดแก้ปัญหา ฝึกความอดทน รอผลลัพธ์ที่คาดหวัง ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าจะมาถึง และเมื่อสำเร็จในแต่ละขั้น ทำให้เด็กภูมิใจกับความพยายามของตัวเอง มีความมั่นใจ และพร้อมจะเผชิญในสิ่งที่ท้าทายกว่า ที่รออยู่เบื้องหน้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s