Categories
Scratch

ทำ PowerPoint ด้วย Scratch

PowerPoint เป็นการนำเสนอที่นิยมใช้ทั่วไป แต่อาจยากเกินไปสำหรับเด็กๆ Scratch ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกทางความคิดได้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถทำ PowerPoint แบบง่ายๆ แต่ยังคงหลักการของการนำเสนอได้ โปรเจก Scratch4Kid แนะนำ Scratch ในรูปแบบ PowerPoint ที่สร้างด้วย Scratch พร้อมกับแอนิเมชั่นสั้นๆ เพิ่มสีสรรให้กับการนำเสนอด้วย

Scratch4Kidโปรเจกนี้มีตัวละคร 2 ตัวเป็นปุ่มลูกศรซ้ายขวา คลิกปุ่มขวาเพื่อเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้า คลิกปุ่มซ้ายเพื่อเลื่อนสไลด์ถอยหลัง นอกจากนั้นยังใช้การกดคีย์ลูกศรซ้ายขวาบนคีย์บอร์ด ให้ทำงานเหมือนกับการคลิกปุ่มบนเวทีได้ด้วย ก่อนจะเปลื่ยนสไลด์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ปุ่มลูกศรบนเวทีจะแสดงแอนิเมชั่นสั้นๆ ส่วนตัวสไลด์เป็นภาพฉากหลังของเวที เมื่อเวทีได้รับรหัส “next page” ก็จะเปลี่ยนฉากหลังถัดไป ถ้ารับรหัส “previous page” ก็จะเปลี่ยนฉากหลังก่อนหน้านี้