Categories
Web

ประโยชน์จาก Google Form

การทำแบบสอบถาม ข้อสอบ หรือการลงทะเบียน ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เมื่อใช้บริการของ Google Form ที่สำคัญ ฟรี!

Form เป็นโปรแกรมหนึ่งใน Google Drive ใช้สร้างฟอร์มหรือแบบสอบถามในหลายๆ รูปแบบ ทำให้นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เช่น ทำข้อสอบ ทำแบบสำรวจ ทำแบบลงทะเบียนในการประชุม หรือลงบันทึกใช้ห้อง ยืมรถ ยืมหนังสือ ฯลฯ

Google Form

ข้อดีของ Google Form นอกจากจะฟรีและใช้ง่ายแล้ว แบบสอบถามหรือฟอร์มนี้ ยังส่งถึงผู้รับได้หลายช่องทาง เช่น ใส่ฟอร์มหรือใส่ลิงค์ของฟอร์มเข้าไปพร้อมอีเมล์ นำฟอร์มไปใส่ไว้ในหน้าบล็อกหรือหน้าเว็บเพจก็ได้

เมื่อผู้รับกรอกข้อมูลเรียบร้อย (ไม่ว่าในรูปแบบใด) แล้วยืนยันส่งกลับ ข้อมูลจะส่งมายัง Google Spreadsheet ที่เชื่อมต่อกับฟอร์มนั้นๆ หลังจากนั้นสามารถนำมาข้อมูลมาทำรายงานสรุป หรือแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิกก็ได้