Categories
Web

สร้าง Google Form ง่ายนิดเดียว

เริ่มต้นใช้บริการของ Google ด้วยการสร้างบัญชีที่ accounts.google.com หลังจากนั้น เข้าระบบอีเมล์ที่เว็บไซต์เดียวกัน สังเกตุทูลบาร์ด้านบนจะมีบริการอื่นๆ ของ Google เมนูที่สว่างกว่าเมนูอื่น คือบริการที่ใช้อยู่ปัจจุบัน (Gmail)

Google services

คลิกเลือก Drive เพื่อใช้บริการ Google Dive ซึ่งมีโปรแกรมสร้าง Form อยู่ด้วย

Google Drive

ข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาด้วยโปรแกรมต่างๆ ของ Google จะถูกเก็บไว้ที่ระบบคลาวด์ของ Google ถ้าต้องการเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องเราเองด้วย ทำได้โดยลงโปรแกรม Google Drive โดยคลิก Download Google Drive เพื่อดาวน์โหลดและลงโปรแกรมที่เครื่อง หลังจากนั้นเราสามารถ เชื่อมข้อมูลทั้งสองที่ให้ตรงกันได้ตลอด (Sync) เมื่อเราออนไลน์

คลิกปุ่ม CREATE จะเห็นโปรแกรมที่ Google มีให้ (มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต) หนึ่งในนั้นคือ Form ดังนั้นให้คลิกเลือก Form

Categories
Web

ประโยชน์จาก Google Form

การทำแบบสอบถาม ข้อสอบ หรือการลงทะเบียน ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เมื่อใช้บริการของ Google Form ที่สำคัญ ฟรี!

Form เป็นโปรแกรมหนึ่งใน Google Drive ใช้สร้างฟอร์มหรือแบบสอบถามในหลายๆ รูปแบบ ทำให้นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เช่น ทำข้อสอบ ทำแบบสำรวจ ทำแบบลงทะเบียนในการประชุม หรือลงบันทึกใช้ห้อง ยืมรถ ยืมหนังสือ ฯลฯ

Google Form

ข้อดีของ Google Form นอกจากจะฟรีและใช้ง่ายแล้ว แบบสอบถามหรือฟอร์มนี้ ยังส่งถึงผู้รับได้หลายช่องทาง เช่น ใส่ฟอร์มหรือใส่ลิงค์ของฟอร์มเข้าไปพร้อมอีเมล์ นำฟอร์มไปใส่ไว้ในหน้าบล็อกหรือหน้าเว็บเพจก็ได้

เมื่อผู้รับกรอกข้อมูลเรียบร้อย (ไม่ว่าในรูปแบบใด) แล้วยืนยันส่งกลับ ข้อมูลจะส่งมายัง Google Spreadsheet ที่เชื่อมต่อกับฟอร์มนั้นๆ หลังจากนั้นสามารถนำมาข้อมูลมาทำรายงานสรุป หรือแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิกก็ได้