Categories
CS Unplugged Education

Computer Science Unplugged

ปัจจุบันนี้คนเราเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน เกือบจะทุกที่ก็ว่าได้ ที่สำคัญคือเราใช้มันอยู่ทุกวัน แต่จะมีใครสนใจไหมว่ามันทำงานอย่างไร มันคิดได้อย่างไร และเราทำให้มันเร็วขึ้นดีขึ้นได้อย่างไร วิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เป็นศาสตร์ที่น่าหลงใหลที่เข้าไปสำรวจปัญหาเหล่านี้ หลายคนคงคิดว่าเรื่องราวในศาสตร์นี้ ไม่น่าจะเข้าถึงได้กับคนทั่วไป หรือกับเด็กๆ แต่ความเป็นจริง เราสามารถเรียนรู้เข้าใจ กลไกต่างๆ ในความซับซ้อนของเจ้าคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่ต้องใช้มันเลยก็ได้ !

เว็บไซต์ Computer Science Unplugged และ คู่มือสำหรับครู มีข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมมากมาย ให้ครูหรือผู้ปกครองนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆ ได้ เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้ใช้ได้กับทุกคน ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์

มีกิจกรรมหลายอย่างที่กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน แต่แอบฝีกทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ความสร้างสรรค์ และการคิดอย่างเป็นระบบ ในกิจกรรมที่กำลังทำกันอยู่ อย่างไรก็ตาม หลายๆ กิจกรรม ต้องอาศัยคณิตศาสตร์อยู่บ้าง ถ้าผู้ใหญ่ลืมๆ ไปบ้างแล้ว อาจต้องปัดฝุ่นกันหน่อย

ข้อมูลต่างๆ จากหนังสือและในเว็บไซต์นี้ ได้จากประสบการณ์ตรงในห้องเรียน ทั้งจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และในโรงเรียน ประสบการณ์ของพวกเขาทำให้รู้ว่า บ้างครั้งการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างการสอนแนวคิดต่างๆ กับกลายเป็นอุปสรรค จึงเป็นที่มาของหนังสือและเว็บไซต์นี้ “Computer Science Unplugged” (ถอดปลั๊กมันซะเลย!)

 

Categories
Education

AMERICA’S GOT TALENT

But Not Enough Is Going Into CS

เกิดอะไรขึ้นในอเมริกา เมื่อนักศึกษาปีหนึ่งในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) ลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในทศวรรษที่ผ่านมา อีกไม่กี่ปีข้างหน้า อเมริกาจะต้องการแรงงานด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มอย่างมากมายในหลายๆ อุตสาหกรรม แต่มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาได้เพียงหนึ่งในสามเท่านั้น

จากการวิจัยพบว่า สาเหตุสำคัญคือ โรงเรียนมัธยมในอเมริกา ไม่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานได้เพียงพอสำหรับการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย วิชาคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยม ถูกมองเป็นเพียงวิชาเสริม หรือโปรแกรมพิเศษ และสอนเพียงให้เขียนโปรแกรมได้ ไม่เน้นหลักการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) หรือคิดเป็นระบบ (system thinking) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

เพื่ออุดช่องโหว่นี้  จึงมีความเคลื่อนไหวในอเมริกา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยม โดยมีชื่อเรียกว่า CS Principles หลักสูตรนี้จะมีการทดลองใช้ในปี 2011 และมุ่งหวังให้มีการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้อย่างแพร่หลายภายในปี 2015 อ่านต่อ ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงที่อเมริกา ส่งแรงสะเทือนมาถึงเมืองไทยแล้วหรือยัง ?