หลักการง่ายๆ ในการทำแอนิเมชันด้วย Scratch

หลักการในการทำแอนิเมชัน มีมากมายและซับซ้อนขึ้นทุกวัน เพราะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกก้าวหน้าไปมาก ทำให้โปรแกรมทำแอนิเมชันมีความสามารถสูงขึ้น และผู้เรียนต้องใช้ความพยายามในการศึกษาแอนิเมชันมากขึ้นไปด้วย  ถ้าจะสอนการทำแอนิเมชันให้เด็กๆ คงต้องใช้หลักการแบบง่ายๆ และเครื่องมือที่ใช้ต้องง่ายด้วย เช่น Scratch เด็กๆ จะเข้าใจและสามารถทำเองได้ หลักการทำแอนิเมชันที่ว่านี้ ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภาพและเสียงในแต่ละช่วงของเวลา ในคราวนี้มารู้จักบล็อกคำสั่งต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ในโปรเจก Scratch เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพที่เห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำได้หลายลักษณะ เช่น การปรากฏหรือซ่อนตัว – ตัวละครในโปรเจก Scratch สามารถปรากฏบนเวทีหรือไม่ก็ได้ การปรากฏ (show) หรือซ่อนตัว (hide) ของตัวละคร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพแบบทันทีทันใด    การเปลี่ยนฉากหลัง – ภาพฉากหลัง (background) มีส่วนร่วมกับเรื่องราวในแอนิเมชั่นเป็นอย่างมาก ปกติก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนฉาก ย่อมเรียกความสนใจจากผู้ชมได้เสมอ   การเปลี่ยนขนาด – การเปลี่ยนขนาด (size) ของตัวละคร ทำให้รู้สึกถึงการขยายหรือหดตัวของวัตถุ บางกรณียังทำให้เกิดมิติที่สามในด้านความลึก หรือความใกล้ไกลของตัวละครบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถ้าตัวละครเคลื่อนที่ด้วย จะทำให้รู้สึกเหมือนว่าตัวละครกำลังเคลื่อนที่เข้าออกมาจากหน้าจอ    การเปลี่ยนตำแหน่ง – การกำหนด (set) ตำแหน่งในระบบพิกัด (x,y) ของตัวละคร สามารถกำหนดที่ตำแหน่งใดก็ได้ ภายในหรือภายนอกกรอบเวทีก็ได้ การเปลี่ยน (change) ตำแหน่ง …

Advertisements