Categories
App Inventor

ใช้ Wifi กับ MIT App Inventor

ก่อนหน้านี้ การต่อมือถือ Android กับคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับ App Inventor ต้องใช้ USB Driver ซึ่งอาจมีปัญหากับมือถือบ้างเครื่อง MIT จึงได้เพิ่มวิธีการใหม่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง โดยใช้ Wifi ติดต่อระหว่างมือถือกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  • เปิดมือถือ (Android) ไปที่ Google Play Store ดาวน์โหลดโปรแกรม MIT AICompanion App แล้วติดตั้งโปรแกรมนี้ลงบนมือถือ หลังจากนั้นควรตั้งค่า automatic updating สำหรับโปรแกรมนี้ – ข้อระวังอย่างหนึ่งคือ เมื่อใช้มือถือต่อกับ App Inventor ต้องใช้ Wifi เท่านั้น ไม่ใช่ 3G เพราะอาจเกิดปัญหาการเชื่อมต่อได้ (ควรปิดสัญญาณ 3G ก่อน)
  • จากโปรแกรม blocks editor คลิกเมนู “Connect to Device” จากนั้นเลือก “WiFi” จะมีหน้าต่างบอกวิธีการเชื่อมต่อปรากฎพร้อม รหัสตัวเลข 6 ตัว นอกจากนั้นยังมี รหัส QR ปรากฎด้วย

Wifi connection

  • เปิดโปรแกรม AICompanion บนมือถือ จะมีช่องสำหรับใส่รหัส ให้ใส่รหัสที่ได้จากโปรแกรม block editor หลังจากนั้นกดปุ่ม “Connect to App Inventor”  อีกทางเลือกหนึ่งถ้ามือถือมีกล้องและโปรแกรมสแกน bar code ให้กดปุ่ม “Scan the QR Code” จากนั้นสแกนรหัส QR ที่ปรากฎอยู่

คราวนี้ก็น่าจะหมดปัญหากับ USB Driver แล้ว งั้นก็ได้เวลาเขียนโปรแกรมกันได้แล้วนะครับ