Categories
Scratch

อบรมครู Scratch

ดูบรรยากาศการอบรมครูหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ที่
http://www.facebook.com/oho.ipst
ติดตามกันอีกสองวันก็จะจบหลักสูตรแล้ว

Categories
Education Scratch

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

สสวท. จะจัดอบรมครูที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ 160 คน ในหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในอาทิตย์หน้านี้แล้ว (13-17 ส.ค. 55) โดยจะมีการประชุมวิทยากรและทีมงานในวันอาทิตย์ก่อนเริ่มการอบรม ในระหว่างการอบรมคงมีเรื่องราวให้นำมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับครู หรือพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการนี้ได้

 

Categories
Education Scratch

โปรโมท Scratch แบบ MIT

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับบ้านเราแล้ว โรงเรียน มหาวิทยาลัย หลายแห่งได้แนะนำ Scratch สู่สาธารณะ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐเช่น สสวท. ก็กำลังส่งเสริมการเขียนโปรแกรม Scratch ในโรงเรียน ระดับประถมปลายและมัธยมต้นอยู่

ผมว่าหลายหน่วยงาน ทั้งผู้ใหญ่ นักวิชาการหลายท่าน ก็ตระหนักถึงอนาคตการศึกษาไทย การแข่งขันในระดับสากล การเปิดตลาดอาเซียน แรงงานถูกๆ ไม่ใช่จุดขายของเราอีกต่อไป แรงงานทางการศึกษาต้องใช้ทักษะมากมายเพิ่มขึ้น (21st century skills) เมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา

ผู้มีวิสัยทัศน์ มองอนาคตของตลาดแรงงานไทยในระดับสากล ที่ต้องแข่งขันสูง ดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมการศึกษาให้กับลูกหลานเราตั้งแต่ประถม ให้พวกเขาเรียนรู้วิธีการเรียนรู้แบบยังยืน คิดขั้นสูงเป็น ทำงานรวมกันเป็น สื่อสารกันเป็น

ที่เกริ่นมาซะนาน ต้องการจะบอกว่า การส่งเสริมเด็กให้หัดเขียนโปรแกรม เป็นวิธีหนึ่งที่สนับสนุนให้พวกเขาไปสู่เป้าหมายได้ และ Scratch ก็เป็นโปรแกรมหนี่งที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ทั่วโลก การจะสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย Scratch ในเมืองไทย ต้องทำต่อเนื่องและจริงจัง เหมือนรูปแบบของ MIT ต้นฉบับของ Scratch

ถ้าเข้าเว็บไซต์ของ ScratchEd  ในส่วนของ Events ก็จะเห็นว่า MIT ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อโปรโมทการใช้ Scratch ลองมาสำรวจดูว่าเขาทำอะไรกันบ้าง

Introductory Workshops กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ครูรู้จักเรียนรู้ Scratch และนำไปสอนเด็กๆ ได้ โดย MIT ร่วมกับ Google’s CS4HS จัดกิจกรรมนี้ (มีค่าใช้จ่าย) เป็นการอบรมแบบเข้มข้น 4 วัน ซึ่งรูปแบบกิจกรรมนี้ ทาง สสวท. ก็กำลังจะจัดขึ้นกลางเดือนหน้า (ฟรี) รูปด้านล่างแสดงตัวอย่างตารางการจัดกิจกรรมการสอน Scratch ในโปรเจกศิลปะ Art, การเล่าเรื่อง Stories, เกม Games, และโปรเจกอิสระ Independent Project

ตาราง Scratch workshop

Meetups เป็นกิจกรรมจัดเดือนละครั้ง สำหรับครู (หรือผู้สนใจ) ที่มีประสบการณ์ใช้ Scratch ในห้องเรียนมาแล้ว มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเทคนิคการสอนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ

Webinars เป็นการประชุมทางไกลผ่านเว็บจัดเดือนละครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Scratch หรือ ScratchEd  วิธีนี้ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม เหมาะสำหรับคนที่อยู่ไกล ซึ่งอาจมีภาระค่าเดินทาง ค่าที่พักถ้าต้องมาประชุมไกล เช่น ครูต่างจังหวัดต้องมาประชุมในกรุงเทพ

Scratch Day เป็นการโปรโมทกิจกรรมวันเดียว ให้กับผู้สนใจ Scratch ทั่วโลก ใกล้ที่ไหนไปที่นั้น MIT เป็นศูนย์กลางเครือข่าย โปรโมทและสนับสนุนให้จัดกิจกรรม แผนที่ข้างล่างเป็นตัวอย่างสถานที่ที่จัด Scratch Day (ที่ถูกปักหมุดไว้) ณ เวลาหนึ่ง

Scratch day

กิจกรรมในวันเดียวมีได้หลายอย่างเช่น

  • กิจกรรมทำกันจริงๆ แนะนำ จูงใจ มือใหม่หรือผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Scratch
  • นิทรรศการแสดงผลงานโปรเจก Scratch
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับครูที่สอน Scratch
  • จัดกลุ่มเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับผู้ที่สนใจใน Scratch

Scratch@MIT เป็นการประชุมทางวิชาการ จัดที่ MIT ทุกๆ 2 ปี (ปีนี้ 2012 จัดด้วย) ในการประชุมก็มีทุกเรื่องเกี่ยวกับ Scratch ทั้งด้านการศึกษา การเขียนโปรแกรม ตัวโปรแกรม Scratch เอง แนวคิดใหม่ๆ และอีกมากมาย

บทสรุป นอกจากจะแนะนำให้เด็กๆ ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง นักการศึกษา นักวิชาการ และผู้ใหญ่ในบ้านเราหันมาสนใจ การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch (ตัวอื่นๆ ก็ได้) ต้องผลักดัน ต่อเนื่อง ในหลายๆ ระดับ หลากหลายรูปแบบ อย่างเป็นรูปธรรมด้วย เว็บคิดสร้างสรรค์ก็จะร่วมด้วยช่วยกันต่อไป

Categories
Education Scratch

อบรมครูหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ด่วน!

สสวท. เปิดอบรมครูหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (ฟรี) 13 – 17 สิงหาคม นี้ เปิดรับสมัครวันนี้ – 16 กรกฎาคม 2555 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Categories
Education Programming Scratch

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

การประชุมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 21-25 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสสวท. และอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่ง รวมทั้งครูคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนแกนนำ ได้บทสรุปออกมาเป็น หลักสูตรที่ใช้อบรมครูเพื่อนำไปสอนการเขียนโปรแกรมให้เด็ก ด้วยโปรแกรม Scratch ในระดับชั้นประถมปลายและมัธยมต้น โดยสอดแทรกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตลอดหลักสูตร

สิ่งที่คาดหวังจากหลักสูตรนี้ คือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียน ให้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงตรรกะ คิดเป็นระบบ และคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงานด้วยการเขียนโปรแกรม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

เมื่อนำหลักสูตรนี้ไปอบรมครูนำร่องประมาณ 200 คนในอีกสองเดือนข้างหน้า ครูเหล่านี้จะสามารถสอนการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้กับเด็กกลุ่มเป้าหมายได้ เพื่อให้เด็กดึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของพวกเขาออกมา เชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างเป็นโปรแกรมผลงานออกมาได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้ยังสามารถนำไปอบรมครู ในสาขาวิชาอื่นได้อีกในลำดับต่อไป โดยคาดหวังว่าเมื่อครูสามารถเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ได้ จะทำให้ครูสามารถสร้างสื่อการสอนใช้ได้เอง ตามความเหมาะสมในแต่ละวิชา แต่ละบริบท แต่ละท้องถิ่น เป็นการเพิ่มความหลากหลายของสื่อการสอน ซึ่งคงไม่มีหน่วยงานใดจะสามารถสร้างสื่อการสอนได้ครอบคลุมไปทั้งหมด