Categories
Education Programming Scratch

Scratch ในมหาวิทยาลัย

อาจไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ Scratch ถูกนำมาสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งๆ ที่มันมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กๆ ด้วยความที่มันใช้งานง่าย ลดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรม สร้างโปรเจกได้มากมายโดยเฉพาะกับสื่อต่างๆ เช่นภาพ เสียง แอนิเมชั่น ทำให้สนับสนุนในการเรียนการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมมือใหม่ ขณะที่โปรแกรมขั้นสูง เช่น C หรือ Java อาจยากเกินไปสำหรับมือใหม่ เพราะตัวภาษาเหล่านี้ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน โอกาสเกิดข้อผิดพลาดในตัวภาษาเอง ขณะเขียนโปรแกรมมีได้บ่อยๆ ทำให้ใช้เวลาในการแก้ปัญหาตัวภาษาเป็นส่วนใหญ่ แทนที่จะมุ่งแก้ปัญหาในตัวโปรแกรมที่ต้องการแก้จริงๆ

Malan และ Leitner เล็งเห็นศักยภาพของ Scratch ว่าน่าจะเหมาะกับผู้หัดเขียนโปรแกรมครั้งแรก จึงได้ใช้ Scratch สอนในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เพราะเมื่อไม่ต้องกังวลกับตัวภาษามากนัก ทำให้การเรียนหลักการเขียนโปรแกรมและนำไปใช้ได้ผล การเริ่มต้นด้วย Scratch จึงเป็นประตูนำไปสู่โปรแกรมภาษาที่สูงขึ้น ยากขึ้น ได้ง่ายกว่าเริ่มเรียนภาษาเหล่านี้เป็นภาษาแรกตั้งแต่ต้น

Categories
Education

AMERICA’S GOT TALENT

But Not Enough Is Going Into CS

เกิดอะไรขึ้นในอเมริกา เมื่อนักศึกษาปีหนึ่งในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) ลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในทศวรรษที่ผ่านมา อีกไม่กี่ปีข้างหน้า อเมริกาจะต้องการแรงงานด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มอย่างมากมายในหลายๆ อุตสาหกรรม แต่มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาได้เพียงหนึ่งในสามเท่านั้น

จากการวิจัยพบว่า สาเหตุสำคัญคือ โรงเรียนมัธยมในอเมริกา ไม่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานได้เพียงพอสำหรับการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย วิชาคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยม ถูกมองเป็นเพียงวิชาเสริม หรือโปรแกรมพิเศษ และสอนเพียงให้เขียนโปรแกรมได้ ไม่เน้นหลักการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) หรือคิดเป็นระบบ (system thinking) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

เพื่ออุดช่องโหว่นี้  จึงมีความเคลื่อนไหวในอเมริกา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยม โดยมีชื่อเรียกว่า CS Principles หลักสูตรนี้จะมีการทดลองใช้ในปี 2011 และมุ่งหวังให้มีการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้อย่างแพร่หลายภายในปี 2015 อ่านต่อ ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงที่อเมริกา ส่งแรงสะเทือนมาถึงเมืองไทยแล้วหรือยัง ?