Categories
Education

Creative computing

Creative computing เกี่ยวข้องกับคำสองคำ คือ ความคิดสร้างสรรค์ และ การคำนวณ (ในความหมายนี้หมายถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงาน) เรื่องทั้งสองเกี่ยวพันกันอย่างลงตัว ในการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหรือเครื่องมือ

ในโลกปัจจุบัน เต็มไปด้วยเรื่องของเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการคิดการคำนวณที่ซับซ้อน แต่พบว่าเด็กๆ สมัยนี้มักมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว พวกเขาไม่ให้ความสำคัญหรือความสนใจเท่าไร ทั้งๆ ที่พวกเขาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เกือบตลอดเวลา หลายคนที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์ ก็เป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้น แทนที่จะเป็นนักออกแบบหรือผู้สร้างผู้ผลิต

เด็กสมัยนี้ อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วย สื่อที่หลากหลาย ทั้งจากทีวีและอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ออกมามากมายแทบจะทุกวัน ทำให้เด็กมีความสนใจกับการใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยีอย่างมาก ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของพวกเขา ก็มักจะผูกพันกับสื่อและเทคโนโลยีเหล่านี้ 

ดังนั้น …

Creative computing เป็นแนวทางในการเรียนรู้ ที่ดึงเอาสิ่งที่เด็กๆ ให้ความสนใจ มาผนวกกับ องค์ความรู้และการปฏิบัติ ผสมผสานการใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ กับ การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการสร้างโปรแกรมเอง เพื่อสร้างสื่อผสมที่ยืดหยุ่นโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ และสนุกสนานกับมันได้ในชีวิตประจำวัน 

การจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้ ไม่ใช่เพียงแต่ปล่อยให้คิดอย่างเดียว  ต้องสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขา ต้องทำสิ่งที่พวกเขาคิดออกมาเป็นผลงานให้ได้ เปรียบเสมือนทำฝันให้เป็นจริง การพัฒนาต่อยอดทางความคิดก็จะก้าวต่อไปได้ จากประสบการณ์การเรียนรู้ ที่พวกเขาสามารถเชื่อมโยงจากความคิด สู่ผลงานของพวกเขาเอง

Categories
Education Scratch

หลักสูตร คู่มือ Scratch

หลังจากได้อัฟโหลด คู่มือ Scratch ไประยะหนึ่งแล้ว หลายคนได้ดาวน์โหลดไปอ่านดูแล้ว แต่ยังมีความคิดเห็นส่งกลับมาน้อยมาก อยากบอกทุกท่านว่า ความคิดเห็นของทุกๆ คนสำคัญมาก เพราะอยากนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในเวอร์ชันถัดไป ท่านใดคิดว่าคู่มือนี้พอจะมีประโยชน์กับเด็ก ครู หรือผู้ปกครอง ก็ช่วยแนะนำต่อด้วยนะครับ

ขณะนี้ผมกำลังร่างหลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด และความคิดสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับ สสวท. และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยเป้าหมายแรกจะเป็นการอบรมครูแกนนำทั่วประเทศในปีนี้ เพื่อให้ครูนำความรู้กลับไปสอนให้เด็กประถมปลายและมัธยมต้น จากนั้นจะขยายผลต่อไป

หลักสูตรนี้ก็จะอ้างอิงเนื้อหาบางส่วนในคู่มือ Scratch นี้ด้วย ดังนั้นท่านใดที่อ่านแล้ว มีความคิดเห็นต่อหนังสือคู่มือ หรือหลักสูตรที่กำลังร่างนี้ ท่านสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาได้ เสมือนว่าท่านร่วมร่างหลักสูตรนี้ไปด้วยกันนะครับ

เพื่อเด็กไทย

Categories
Education Scratch

สอนความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กด้วย Scratch

ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างไร เราคงพอนึกกันออก แต่คำนิยามความคิดสร้างสรรค์นั้นยังไม่มีแน่ชัด แล้วความคิดสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้กันได้หรือเปล่า ถ้าลองสำรวจดูจะสังเกตุได้ว่าความคิดสร้างสรรค์น่าจะมีอยู่สองแบบ คือ แบบที่ 1. ความคิดที่เกิดขึ้นมาเองแว๊บหนึ่งในสมอง เป็นความคิดใหม่ที่อาจยังไม่มีใครเคยคิดมาก่อน ความคิดแบบนี้เกิดได้ยากมาก บางครั้งมักเกิดจากโชค บางครั้งเกิดจากแรงบันดาลใจ

แบบที่ 2. คือความคิดที่เกิดจากประสบการณ์ การประยุกต์ปรับเปลึ่ยน สิ่งที่มีอยู่แล้ว วิธีคิดแบบนี้ต้องอาศัยความขยัน หมั่นสังเกตุลักษณะที่ใช้ร่วมกัน เชื่อมโยงประสบการณ์กับสิ่งใหม่ และคิดอย่างเป็นขั้นตอน ในงานโฆษณามักถูกมองว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ จากงานวิจัยพบว่าเกือบ 90 % ของงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ เกิดจากการประยุกต์ใช้ 1 ใน 6 ของต้นแบบที่มีอยู่ก่อนแล้ว

อาจเป็นเรื่องยากที่จะสอนความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก แต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เลย เพียงแต่ความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หลากหลาย และการได้หัดคิด หัดสังเกตุ ประยุกต์สิ่งที่เคยเรียนมาแล้วกับสิ่งใหม่ โดยเฉพาะการประยุกต์ข้ามบริบทที่ดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน

แนวทางการสอนเด็กเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ จึงไม่ใช่การให้โจทย์แล้วเฉลยคำตอบ เพราะเราไม่เน้นที่คำตอบ แต่เน้นที่กระบวนการคิด ดังนั้นควรใช้วิธีการชี้นำ ถามให้เกิดความสงสัย ถามให้เกิดการเชื่อมโยง ถามเพื่อให้เกิดการทดลอง และสิ่งที่สำคัญ คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดออกมา ถูกผิดไม่ใช่ประเด็นสำคัญ การแสดงออกทางความคิด เป็นกระบวนการตกตะกอนทางความคิด ทำให้เด็กได้เรียบเรียงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ถ่ายทอดออกมาทางคำพูด หรือ สื่อชนิดอื่นๆ

การสอนเด็กให้เขียนโปรแกรมด้วย Scratch เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก ด้วยการฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการเชื่อมโยงผ่านโปรเจกที่หลากหลาย ฝึกเลือกใช้สื่อหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสม เพื่อแสดงออกทางความคิดผ่านผลงานตัวเอง และได้ใช้เหตุและผล แลกเปลี่ยนความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานตัวเองและของผู้อื่น