การใช้ ICT ในโรงเรียน

หน้านี้ได้รวบรวมเครื่องมือ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการบริหารงานในห้องเรียน หรือในโรงเรียน

รายการด้านล่างนี้ เป็นรายการที่ได้รวบรวมไว้ ณ ปัจจุบัน และยังคงได้รับการปรับปรุงทั้งรายการ และรายละเอียดวิธีการใช้งาน อยู่ตลอดเวลาเมื่อโอกาสอำนวย

Free Web Tools

 • Schoology Edmodo Haiku สร้างและจัดการหลักสูตร โซเชียลมีเดียสำหรับครูและนักเรียน
 • MySchoolNotebook สมุดจดบันทึกเก็บไว้ในระบบคลาวด์
 • PowToon สร้างและนำเสนองานด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
 • Wikispaces สร้างเนื้อหาออนไลน์ การทำงานกลุ่ม
 • Kikutext ส่งข้อความสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง
 • Prezi สร้างการนำเสนอ แบบซูมเข้าซูมออก
 • Screenr สร้างวีดีโอออนไลน์ สอนเนื้อหาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • HootCourse ห้องเรียนออนไลน์ สนทนาในรูปแบบฟอรัมผ่าน twitter
 • Wallwisher ผนังห้องเรียน สำหรับแบ่งบันข้อมูลในทุกๆ เรื่อง
 • Keepvid ดาวน์โหลดวีดีโอออนไลน์ มาเก็บไว้ที่เครื่อง
 • Piazza ระบบถามตอบออนไลน์ ระหว่างครูกับนักเรียน ในรูปแบบ wiki

Free Open Source

 • iTALC  การจัดการและควบคุม ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 • Camstudio Jing สร้างวีดีโอสอนเนื้อหาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

เทคนิคการเรียนการสอน

 • Flipped Classroom เรียนที่บ้าน ทำงานในห้องเรียน

Updated 18.9.2555

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s