สร้าง Google Form ง่ายนิดเดียว

เริ่มต้นใช้บริการของ Google ด้วยการสร้างบัญชีที่ accounts.google.com หลังจากนั้น เข้าระบบอีเมล์ที่เว็บไซต์เดียวกัน สังเกตุทูลบาร์ด้านบนจะมีบริการอื่นๆ ของ Google เมนูที่สว่างกว่าเมนูอื่น คือบริการที่ใช้อยู่ปัจจุบัน (Gmail) คลิกเลือก Drive เพื่อใช้บริการ Google Dive ซึ่งมีโปรแกรมสร้าง Form อยู่ด้วย ข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาด้วยโปรแกรมต่างๆ ของ Google จะถูกเก็บไว้ที่ระบบคลาวด์ของ Google ถ้าต้องการเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องเราเองด้วย ทำได้โดยลงโปรแกรม Google Drive โดยคลิก Download Google Drive เพื่อดาวน์โหลดและลงโปรแกรมที่เครื่อง หลังจากนั้นเราสามารถ เชื่อมข้อมูลทั้งสองที่ให้ตรงกันได้ตลอด (Sync) เมื่อเราออนไลน์ คลิกปุ่ม CREATE จะเห็นโปรแกรมที่ Google มีให้ (มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต) หนึ่งในนั้นคือ Form ดังนั้นให้คลิกเลือก Form หน้าแรกของโปรแกรม Google Form คือให้ใส่ชื่อของฟอร์มนี้ (เป็นชื่อของไฟล์ด้วย) จากนั้นให้เลือกหน้าตาของฟอร์ม หรือธีม (Theme) ในตัวอย่างนี้จะลองสร้างฟอร์มสำหรับสร้างแบบทดสอบ (Quiz) …

ประโยชน์จาก Google Form

การทำแบบสอบถาม ข้อสอบ หรือการลงทะเบียน ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เมื่อใช้บริการของ Google Form ที่สำคัญ ฟรี! Form เป็นโปรแกรมหนึ่งใน Google Drive ใช้สร้างฟอร์มหรือแบบสอบถามในหลายๆ รูปแบบ ทำให้นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เช่น ทำข้อสอบ ทำแบบสำรวจ ทำแบบลงทะเบียนในการประชุม หรือลงบันทึกใช้ห้อง ยืมรถ ยืมหนังสือ ฯลฯ ข้อดีของ Google Form นอกจากจะฟรีและใช้ง่ายแล้ว แบบสอบถามหรือฟอร์มนี้ ยังส่งถึงผู้รับได้หลายช่องทาง เช่น ใส่ฟอร์มหรือใส่ลิงค์ของฟอร์มเข้าไปพร้อมอีเมล์ นำฟอร์มไปใส่ไว้ในหน้าบล็อกหรือหน้าเว็บเพจก็ได้ เมื่อผู้รับกรอกข้อมูลเรียบร้อย (ไม่ว่าในรูปแบบใด) แล้วยืนยันส่งกลับ ข้อมูลจะส่งมายัง Google Spreadsheet ที่เชื่อมต่อกับฟอร์มนั้นๆ หลังจากนั้นสามารถนำมาข้อมูลมาทำรายงานสรุป หรือแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิกก็ได้

PHP 1

เรียนรู้ PHP ผ่าน Youtube จาก Thenewboston วีดีโอนี้แนะนำภาษา PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor เป็นชื่อย่อที่อยู่ในชื่อย่อตัวมันเองอีกที (Recursive acronym) PHP เป็นภาษาที่นิยมกันมาก มีข้อมูลมากมายให้ศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.php.net เว็บมีลักษณะเป็นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเชื่อมต่อกัน การทำงานของเว็บอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า Server & Client โดยเครื่องที่ให้บริการเว็บเรียกว่า Web Server ส่วนเครื่องที่รับบริการเว็บเรียกว่า Web Client ซึ่งก็คือเครื่องที่เราเองกำลังใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ PHP เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมบนเว็บเพจ ซึ่งจะทำงานในฝั่ง Server ก่อนจะส่งผลลัพธ์มายังเบราว์เซอร์ของเรา (ฝั่ง Client) การพัฒนาเว็บโปรแกรมโดยทั่วไป มักทำที่เครื่องของเราเอง (เป็นทั้ง Web Server และ Web Client) โดยใช้โปรแกรมชุด XAMPP (หรือ WAMP) ซึ่งมีหลายโปรแกรมรวมกันสำหรับพัฒนาเว็บโปรแกรม เช่น Apache (Web Server) MySQL (Database) รวมทั้ง PHP ด้วย (ถ้าดาวน์โหลด …

Python 1

เรียนรู้ Python ผ่าน Youtube จาก Thenewboston วีดีโอนี้แนะนำโปรแกรม Python ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Python.org โดยให้เลือกโปรแกรม Python เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Windows เช่น python 2.6.2 windows installer (หมายเหตุ Python 3.x กับ Python 2.x มีไวยากรณ์ไม่เหมือนกันหลายอย่าง ต้องระวังความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชั่นที่ใช้ด้วย) เมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรม จากนั้นเปิดโปรแกรม IDLE จะเห็นเครื่องหมาย >>> รอรับคำสั่งสคริปต์ Python เพื่อทดสอบการทำงาน ลองเขียนสคริปต์สั่งให้โปรแกรมพิมพ์คำว่า Hello, world! ด้วยคำสั่ง print "Hello, world!" "Hello, world!" เป็นข้อมูลแบบสตริง (String) ดังนั้นต้องใส่ในเครื่องหมายคำพูด (“  ”) เพื่อบอกให้รู้ว่าคำที่อยู่ข้างในเป็นข้อมูล ไม่ใช่คำสั่ง สังเกตสีที่ปรากฎของตัวอักษรก็ได้ สีจะแบ่งตามประเภท (สีส้มเป็นคำสั่ง สีเขียวเป็นข้อมูลสตริง สีฟ้าเป็นผลลัพธ์) ทำให้อ่านโค้ดง่ายขึ้น วีดีโอนี้เกี่ยวกับการคำนวณข้อมูลตัวเลข ซึ่งมีสองชนิด …

HTML 1

เรียนรู้ HTML ผ่าน Youtube จาก Thenewboston ในวีดีโอนี้จะเห็นหน้าเว็บเพจของ Yahoo และโค้ดที่อยู่เบื้องหลังเว็บเพจที่สวยงามนี้ โดยส่วนใหญ่ของโค้ดที่ใช้เขียนคือ HTML ใช้เขียนกำกับเนื้อหา (Content) ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเบราว์เซอร์ และบางส่วนเป็นโค้ด CSS ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบและการจัดวางเนื้อหาบนหน้าเบราว์เซอร์ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ต้องอาศัยโปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่นในกรณีนี้ใช้Notepad++ เป็นโปรแกรมฟรีและดี มีคุณสมบัติหลายอย่างที่เหมาะสมในการเขียนโค้ดเว็บเพจ (และภาษาอื่นๆ ด้วย) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ Notepad++ เลือก Notepad++ Installer แล้วติดตั้งโปรแกรม (ส่วนใหญ่กด Next, สุดท้าย กด Finish) เริ่มต้นในวีดีโอตอนนี้ด้วยการเปิดไฟล์ใหม่ใน โปรแกรม Notepad++  เริ่มเขียนเว็บเพจแรกด้วยภาษา HTML ซึ่งประกอบไปด้วยแทค (Tag) ต่างๆ ใช้กำกับรูปแบบเนื้อหาที่จะปรากฏในเบราว์เซอร์ โครงสร้างของ Tag มี 2 แบบ <ชื่อของ Tag> ข้อความ หรือ แทคอื่นๆ </ชื่อของ Tag> เช่น <p> Hello world </p> เป็นแทคพารากราฟ (paragraph) ใช้บอกลักษณะของข้อความว่าอยู่ในรูปแบบของบทความย่อหน้า …