Categories
Programming

Project Euler

การฝึกเขียนโปรแกรมนั้นช่วยส่งเสริมการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) สำหรับมือใหม่หรือมือโปร ที่ต้องการความท้าทายในการเขียนโปรแกรม ผมแนะนำโปรเจกหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือ Project Euler โปรเจกนี้จะมีคำถามทางคณิตศาสตร์ให้แก้ผ่านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอะไรก็ได้ ลองเข้าไปดูนะครับ

Categories
Programming

Computational Thinking: จากการเขียนโปรแกรม ตอนที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่นำหลักการในการเขียนโปรแกรมมาสู่การปฏิบัติจริง

 • incremental /iterative คือการพัฒนาที่ละน้อยๆ แล้วทดลองใช้ จากนั้นก็พัฒนาเพิ่มเติม
 • testing/debugging คือการตรวจสอบว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องจะต้องหาต้นตอปัญหาให้เจอและทำการแก้ไขให้สำเร็จ
 • abstraction/modularization คือการนิยามสิ่งที่สร้างใหม่โดยใช้ชื่อแทนสิ่งนั้น ซึ่งเกิดจากการรวบรวมสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประกอบทำงานด้วยกัน
 • reuse/ remix คือการสร้างสิ่งใหม่ด้วยการต่อยอดจากสิ่งที่คนอื่นหรือเราเองทำไว้ก่อนหน้านี้

วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้หลักการและแนวทางปฏิบัตินี้คือการให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เหล่านี้

 • การออกแบบโปรแกรม (Design) เป็นการสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่ใช้แต่สิ่งที่มีอยู่แล้วเท่านั้น
 • การสร้างแรงจูงใจในการสร้างโปรแกรมมาใช้งาน (Interests) เป็นการกระตุ้นให้สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาอย่างมีความหมายและเกี่ยวของกับสิ่งที่ตัวเองสนใจ
 • การรวมมือกันในการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ (Collaboration) คือการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ ร่วมกัน
 • การศึกษาโปรแกรมของคนอื่น (Reflection) เป็นการเรียนรู้ในงานสร้างสรรค์ของคนอื่นเพื่อมาประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป

หลักการและวิธีการเขียนโปรแกรมยังมีอีกมากมายและไม่ง่ายนักในการทำความเข้าใจ โอกาสต่อๆไปจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้น ติดตามกันต่อนะครับ

Categories
Programming Scratch

จากบล็อก สู่สคริปต์

การเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครหรือฉากหลังทำได้โดยการเลือกตัวละครหรือฉากหลังก่อน จากนั้นจึงสร้างสคริปต์จากบล็อกในหมวดต่างๆซึ่งมีสีกำกับแตกต่างกัน ดังรูปด้านล่างนี้

สคริปต์ด้านบนเป็นของปลาหมึก มีอยู่ 2 สคริปต์ แต่ละสคริปต์สร้างจากบล็อกมาเรียงต่อกันเป็นชั้นๆ นอกจากบล็อกจะมีหลายสีแล้วรูปร่างของบล็อกยังแตกต่างกันด้วย การต่อบล็อกคล้ายกับการต่อเลโก้ซึ่งปรกติบล็อกที่สามารถเรียงต่อกันได้เมื่อลากไปใกล้ๆกันจะเห็นแถบสีขาวขึ้นเพื่อบอกว่าตำแหน่งนี้สามารถวางบล็อกได้ บล็อกที่ต่อกันไม่ได้จะไม่สามารถบังคับให้ต่อกันได้ วิธีนี้เป็นการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดขณะรันสคริปต์

ถ้าต้องการสร้างสคริปต์เพิ่มเติม สามารถทำได้โดยเลือกหมวดของบล็อกก่อน (มุมบนซ้าย) จากนั้นจะเห็นบล็อกต่างๆในหมวดนั้นด้านล่าง ลากบล็อกที่ต้องการไปยังพื้นที่เขียนสคริปต์(ด้านขวามือ) ถ้าไม่ต้องการบล็อกใดๆที่มีอยู่แล้วก็ลากมันกลับมาที่เดิมได้(ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกขวาที่บล็อกนั้นแล้วเลือก “ลบ”

การรันบล็อกหรือสั่งให้บล็อกทำงานทำได้หลายวิธี เช่นถ้าเป็นบล็อกเดี่ยวๆให้ดับเบิ้ลคลิกที่บล็อกนั้น ถ้าต้องการรันสคริปต์ใดๆให้ดับเบิ้ลคลิกบล็อกใดก็ได้ในสคริปต์นั้น สคริปต์นั้นจะรันจากบนลงล่าง และถ้าสังเกตุด้านบนของแต่ละสคริปต์จะเห็นว่ามีบล็อกที่มีธงสีเขียวอยู่ อันนี้หมายความว่าถ้าเราคลิกที่ธงสีเขียวบนมุมบนขวาของเวที สคริปต์ทุกสคริปต์ที่มีบล็อกธงเขียวนี้จะทำงานพร้อมกัน

การเขียนโปรแกรมสคริปต์ไม่ใช่เพียงแค่นำบล็อกมาเรียงต่อกัน แต่มันต้องมีความหมายตามที่เราคาดหวังไว้ด้วย หลักการและความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมจะทำให้เราเขียนสคริปต์ได้ถูกต้อง ซึ่งจะมาว่ากันต่อในโอกาสต่อๆไป

Categories
Programming

Computational Thinking จากการเขียนโปรแกรม ตอนที่ 1

การทำความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวคิด Computational thinking เป็นที่สนใจในวงกว้างมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันไม่เฉพาะในวงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการเขียนโปรแกรมเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างกระบวนการความคิดเชิงคำนวณนี้ ดังนั้นมาดูว่าหลักการและวิธีการใดบ้างในการเขียนโปรแกรมที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ

หลักการในการเขียนโปรแกรม

 • Sequence การทำงานหนึ่งๆ ต้องสามารถระบุลำดับการทำงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • Loops การสร้างงานที่มีรูปแบบเดิมๆ เพียงคร้้งเดียวแล้วสามารถนำกลับมาทำซ้ำได้อีกหลายๆครั้ง
 • Parallelism งานหลายอย่างสามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อประหยัดเวลา หรือเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธผล
 • Events เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดงานตามมา
 • Conditionals ใช้สำหรับตัดสินใจบนพื้นฐานของเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • Operators ใช้รองรับกระบวนการทางคณิตศาสตร์และตรรกะ
 • Variables ใช้จัดเก็บข้อมูลเพื่อเรียกดูในภายหลัง และสามารถปรับข้อมูลให้ทันสมัยได้
 • Lists ใช้จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างจัดเรียงแบบมีลำดับ

คราวหน้ามาดูวิธีการเขียนโปรแกรมที่นำมาสนับสนุนการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ

Categories
Programming

Computational Thinking คิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ

Computational thinking (CT) เป็นกระบวนการคิดที่ต้องใช้ทักษะและเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเช่นที่วิศวกรซอพท์แวร์ใช้ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งพอสรุปได้คราวๆดังนี้

 • Decomposition: คือการแจกแจงส่วนประกอบย่อยจากสิ่งที่ดูว่าซับซ้อน เช่น เวลาที่เรากินอาหารจานหนึ่งที่เราไม่เคยกินแล้วสามารถบอกส่วนประกอบในอาหารได้จากรสชาติอาหาร นั้นก็คือการแจกแจงอาหารไปสู่ส่วนประกอบของมัน
 • Pattern Recognition: คือการมองหารูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น นักเล่นหุ้นมักมองหารูปแบบของราคาหุ้นที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในตลาดหุ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่จะซื้อหรือขายหุ้น
 • Pattern Generalization and Abstraction: คือการมองภาพรวมเพื่อนิยามสิ่งที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย เช่นในการบริหารเวลา นักวางแผนใช้การวางแผนรายสัปดาห์แทนรายวันและรายชั่งโมง 
 • Algorithm Design:  คือการออกแบบลำดับการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้อีก เช่นพ่อครัวเขียนสูตรทำอาหารเพื่อให้คนอื่นๆสามารถทำอาหารจานนี้ได้เอง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Google: Exploring Computational Thinking.