Categories
Education Origami

ครูกับการสอน Origami

การสอนการพับกระดาษ (Origami) ให้กับเด็กๆ นอกจากจะฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ ยังได้พัฒนาระบบความคิด แถมสนุกเมื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปกับจินตนาการ เพิ่มเรื่องราวและสีสรรให้กับผลงานตัวเอง การสอนการพับกระดาษให้กับเด็กๆ ควรเริ่มจากการพับง่ายๆ ที่เด็กน่าจะรู้จักมาก่อน เช่น สุนัข นก เครื่องบิน เป็นต้น ถ้ายากเกินไปจะทำให้เด็กท้อและหมดสนุกเอาได้ง่ายๆ มาลองดูศัพท์และเทคนิคการพับกระดาษจากกูรู ถ่ายทอดให้กับครู เพื่อนำไปสอนให้กับเด็กๆ ในวีดีโอสองตอนนี้ Origami ตอน 1 และ Origami ตอน 2

Categories
Origami

Computational Origami

Curved-Crease Sculpture เป็นการพับกระดาษที่มีรอยพับโค้งเว้า เกิดเป็นผลงานประติมากรรม เช่น รูปด้านล่างเป็นหนึ่งในผลงานของ Erik Demaine และ Martin Demaine ในชื่อว่า Computaional Origami ซึ่งถูกจัดแสดงที่  Museum of Modern Art ส่วนผลงานอื่นๆดูได้ที่นี่

Categories
Origami

Miura-ori

การนำเทคนิคการพับกระดาษ Origami มาใช้งานจริงในทางวิทยาศาสตร์มีหลายอย่าง เช่น ในปี 1995 นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนำหลักการ Origami มาใช้กับแผงโซล่าเซลของดาวเทียมในโปรเจก Space Flight Unit

ตอนอยู่บนพื้นดิน แผงโซล่าเซลจะถูกพับเป็นชั้นๆ และเมื่อขึ้นสู่อวกาศ มันจะถูกขยายออก วิธีการนี้เรียกว่า “Miura-ori” เพื่อเป็นการให้เกียรติกับ Koryo Miura ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ผู้พัฒนาวิธีการนี้

Miura-ori ยังเป็นวิธีที่นิยมในการพับแผนที่ โดยมันทำให้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกพับในลักษณะที่สามารถกางออกได้เพียงดึงปลายทั้งสองด้านที่ตรงข้ามก้น เพียงครั้งเดียวโดยไม่ทำให้รอยพับฉีกขาดง่ายๆด้วย

Categories
Origami

สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Origami

การพับกระดาษบางครั้งก็ซับซ้อนยากจะอธิบาย ดังนั้นจึงเกิดสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อประกอบคำอธิบายวิธีการพับ ลองมาดูว่าการพับกระดาษเพียงทบเดียว ทำให้เกิดคำนิยามได้ 3 คำตามมาด้วยสัญลักษณ์แทนคำนั้นๆ ถ้ามองว่ากระดาษที่อยู่บนโต๊ะเป็นระนาบ 0 องศา และเรากำลังพับกระดาษจากซ้ายไปขวา
สิ่งที่ได้ตามมาคือ (ดูรูปประกอบ)

  • การพับแบบหุบเขา (valley) คือการพับขึ้นมาทำให้เกิดมุมน้อยกว่า 180 องศา ตรงบริเวณรอยพับจะเห็นสัญลักษณ์เป็นเส้นประ  ––––––––
  • รอยพับ (crease) คือพับแล้วคลี่ออกเหมือนเดิมเพื่อให้เกิดรอยพับ จะแสดงสัญลักษณ์รอยพับเป็นเส้นทึบ _______
  • การพับแบบภูเขา (mountain) คือการพับลงทำให้เกิดมุมมากกว่า 180 องศา ตรงบริเวณรอยพับจะเห็นสัญลักษณ์เป็นขีดสลับกับสองจุด —··—··—··—

ที่มา Robert J. Lang, “Origami design secrets”

Categories
Origami

พับกระดาษกับวิทยาศาสตร์ Foldables in Science

วิทยาศาสตร์เต็มไปด้วยหลักการมากมาย บางเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจหรือจดจำได้ กระดาษพับเพื่อใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Foldables in science) ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาทำความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น โดยการรวบรวม เรียบเรียงข้อมูลลงในกระดาษพับหลากหลายรูปแบบเพื่อนำเสนออย่างเป็นระบบ หรือตามความเหมาะสม