ใช้งาน Google Classroom กับ Code.org ในชั้นเรียน

หลักสูตรในเว็บไซต์ Code.org มีให้เลือกหลากหลาย และถูกออกแบบมาเป็นระบบออนไลน์ ถ้าโรงเรียนมีอินเตอร์เน็ต ครูสามารถนำหลักสูตรเหล่านี้มาให้เด็กเรียนได้เลย แต่การนำมาใช้โดยตรงอาจพบอุปสรรคอยู่บ้าง โดยเฉพาะการใช้ในชั้นเรียน เราจะประยุกต์ใช้หลักสูตรใน Code.org อย่างไรดี สำหรับครูที่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมมาบ้าง อ่านฟังภาษาอังกฤษพอได้ คงไม่ค่อยมีอุปสรรคมากเท่าไรในการเรียนหลักสูตรของ Code.org ด้วยตัวเอง แต่การนำหลักสูตรมาใช้ในชั้นเรียน ครูควรจะผสมผสานเทคนิคการสอนและโปรแกรมเครื่องมือหลายๆ รูปแบบเข้าด้วยกัน แม้ว่าเนื้อหาใน Code.org ครูไม่ต้องสร้างเอง แต่ก็มีอะไรอีกมากมายให้ครูเตรียมตัวสำหรับการสอนหลักสูตรเหล่านี้ในชั้นเรียน เช่น เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษจะใช้กับเด็กไทยอย่างไรดี สำหรับโรงเรียนที่ใช้ G Suite for Education อยู่แล้ว และต้องการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อสอนหลักสูตรใน Code.org ครูสามารถเชื่อมระหว่าง 2 ระบบนี้เข้าด้วยกัน เพื่อผสมผสานการเรียนทั้งรูปแบบออนไลน์และในชั้นเรียน มาลองดูขั้นตอนจากตัวอย่างที่ผมได้ลองสร้างไว้ครับ เข้าเว็บไซต์ classroom.google.com แล้วสร้างห้องเรียนออนไลน์ เช่น Code.org K1-6 เข้าเว็บไซต์ groups.google.com สร้างอีเมลกลุ่ม แล้วเพิ่มรายชื่อนักเรียนด้วยอีเมลของนักเรียน (gmail ของโรงเรียน) แต่ละคน ในห้องเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้น คลิกเลือก Students คลิกปุ่ม …

แนะนำหลักสูตรพัฒนาครูในเว็บไซต์ Code.org

ครูหลายท่านอาจเคยใช้หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมต่างๆ ในเว็บไซต์ Code.org มากันแล้ว หลักสูตรหนึ่งที่เหมาะกับครูที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมหรือมีมาน้อย คือ Teaching Computer Science Fundamentals  ที่ รร. พระหฤทัย เชียงใหม่ เรากำลังเตรียมความพร้อมอบรมครูเพื่อจะสอนหลักสูตรใหม่ฉบับปรับปรุงปี 2560 แต่เนื่องจากต้องใช้ครูเพิ่มขึ้นเพื่อสอนการเขียนโปรแกรมทั้ง 4 ระดับชั้น ครูที่เข้าอบรมบางท่านไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์มาโดยตรง ทำให้มีความพร้อมไม่เท่ากัน ดังนั้น หลักสูตร TCSF ใน Code.org น่าจะเหมาะสำหรับปูพื้นฐานให้ครูทั้งหมดเริ่มต้นไปพร้อมๆ กัน Code Studio ใน Code.org เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งในหลักสูตรจะแบ่งเป็นหลายๆ หัวข้อ (Stages) แต่ละหัวข้อมีหลายระดับ (Levels) แต่ละระดับประกอบไปด้วยเนื้อหาที่จะสอนในหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งมีได้หลากหลาย เช่น อ่านเนื้อหาคำบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) ดูวีดีโอ (เสียงภาษาอังกฤษ) แก้โจทย์ปัญหา (Puzzle) ด้วยการเขียนโปรแกรมบล็อกคำสั่ง (Visual programming) แบบลากวาง เป็นต้น ในหลักสูตร TCSF นอกจากจะเรียนรู้เครื่องมือ …