สร้างบล็อกแรกด้วย BYOB

การสร้างบล็อกคำสั่งก็คือการสร้างฟังก์ชัน ซึ่งต้องมีชื่อของฟังก์ชัน และอาจมีข้อมูลเข้าหรือออกก็ได้ ฟังก์ชันก็คล้ายกับโปรแกรมเล็กๆ ที่สามารถทำงานเฉพาะอย่าง ในฟังก์ชันอาจเรียกใช้ฟังก์ชันอื่นก็ได้ เมื่อนำฟังก์ชันมาใช้รวมกันหลายๆ ฟังกชัน ก็จะได้ฟังก์ชันที่ใหญ่ขึ้น ซับซ้อนขึ้น ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆ ในการสร้างฟังก์ชัน หรือสร้างบล็อกใน BYOB (ดูเพิ่มเติมจากคู่มือที่มาพร้อมกับโปรแกรม BYOB) เริ่มต้นสร้างบล็อกด้วยการคลิกปุ่ม "make a block" ในบล็อกหมวดตัวแปร (variables) บล็อกที่จะสร้างใหม่นี้ชื่อ "square" เป็นบล็อกคำสั่ง (command) ในหมวดการเคลื่อนที่ (motion) เมื่อคลิกปุ่ม "OK" จะได้หน้าต่างใหม่ชื่อ "Block Editor" ใช้สำหรับวางบล็อกคำสั่ง โดยการลากบล็อกในหมวดต่างๆ ไปเรียงต่อกันเหมือนใน Scratch           สิ่งที่บล็อก square ทำ คือ ให้ Alonzo เคลื่อนที่เป็นสี่เหลี่ยมพร้อมกับลากเส้นไปด้วย ทำให้ได้รูปสี่เหลี่ยมมาหนึ่งรูป เพื่อวาดรูปต้องใช้บล็อก "pen down" ก่อน จากนั้นสั่งให้ Alonzo …

Advertisements

สร้างบล็อกใน BYOB

สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการเขียนโปรแกรม คือการสร้างฟังก์ชัน ซึ่งไม่ได้ถูกรวมเอาไว้ใน  Scratch เพราะฟังก์ชันอาจยากเกินไปสำหรับเด็กๆ ถึงแม้ว่าสคริปต์หนึ่งๆ ใน Scratch จะทำหน้าที่ได้คล้ายกับฟังกชัน แต่มันไม่มีชื่อ และไม่สามารถรับข้อมูลเข้า หรือให้ข้อมูลออกมาได้ ใน BYOB (รูปซ้าย) สามารถสร้างฟังก์ชันได้โดยการสร้างบล็อกใหม่ ด้วยการเลือกคำสั่งหมวดตัวแปร (Variables) จากนั้นคลิกปุ่มสร้างบล็อก (Make a block) ซึ่งอยู่ด้านล่างสุดของหมวดนี้ หรือทำได้อีกวิธีหนึ่ง ด้วยการคลิกขวาตรงที่ว่าง บนพื้นที่สำหรับเขียนสคริปต์ จากนั้นคลิกเลือก “Make a block” จากเมนูที่โผล่ขึ้นมา       ไม่ว่าจะใช้วิธีใด จะมีวินโดว์สำหรับสร้างบล็อกโผล่ขึ้นมา (รูปขวา) ซึ่งสามารถคลิกเลือกว่าบล็อกใหม่นี้จะอยู่ในคำสั่งหมวดไหน (สังเกตุสีของบล็อกที่ต่างกัน)  คลิกเลือกรูปแบบของบล็อกได้ (command, reporter, predicate) และพิมพ์ชื่อให้กับบล็อกใหม่ได้ นอกจากนั้น บล็อกใหม่ยังกำหนดได้ว่าจะใช้ได้กับทุกตัวละคร (for all sprites) หรือได้เฉพาะตัวละครปัจจุบัน (for this sprite only)

BYOB

เราเรียนรู้ Scratch มาระดับหนึ่งแล้ว บางคนเห็นศักยภาพของมันในการส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้การเขียนโปรแกรม บางคนสงสัยว่าเด็กระดับไหนเหมาะกับโปรแกรม Scratch อันที่จริงเหมาะกับเด็กทุกระดับ แม้กระทั่งผู้ใหญ่ ที่ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ไม่ยาก โปรเจกใน Scratch เน้นการใช้สื่อชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง หรือ แอนิเมชั่น ฯลฯ ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมายของ Scratch น่าจะเป็นเด็กประถมปลาย (ป.4-ป.6) ไปถึงมัธยมต้น (ม.1-ม.3) สำหรับเด็กโต เช่น มัธยมปลาย หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เรียนสาขาคอมพิวเตอร์โดยตรง อาจต้องการความท้าทายมากขึ้น หลังจากศึกษา Scratch จนชำนาญแล้ว และเห็นข้อจำกัดของ Scratch อยู่บ้าง เช่น การที่ Scratch ไม่อนุญาติให้สร้างบล็อก หรือฟังก์ชันใหม่ๆ ขึ้นมาได้เอง ด้วยเหตุนี้ จึงมีกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย California Berkeley สร้างโปรเจก BYOB (build your own blocks) หรือ Snap ซึ่งเป็นโปรเจกต่อยอดจาก Scratch ให้มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมสูงขึ้น …