แนะนำหลักสูตรพัฒนาครูในเว็บไซต์ Code.org

ครูหลายท่านอาจเคยใช้หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมต่างๆ ในเว็บไซต์ Code.org มากันแล้ว หลักสูตรหนึ่งที่เหมาะกับครูที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมหรือมีมาน้อย คือ Teaching Computer Science Fundamentals  ที่ รร. พระหฤทัย เชียงใหม่ เรากำลังเตรียมความพร้อมอบรมครูเพื่อจะสอนหลักสูตรใหม่ฉบับปรับปรุงปี 2560 แต่เนื่องจากต้องใช้ครูเพิ่มขึ้นเพื่อสอนการเขียนโปรแกรมทั้ง 4 ระดับชั้น ครูที่เข้าอบรมบางท่านไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์มาโดยตรง ทำให้มีความพร้อมไม่เท่ากัน ดังนั้น หลักสูตร TCSF ใน Code.org น่าจะเหมาะสำหรับปูพื้นฐานให้ครูทั้งหมดเริ่มต้นไปพร้อมๆ กัน Code Studio ใน Code.org เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งในหลักสูตรจะแบ่งเป็นหลายๆ หัวข้อ (Stages) แต่ละหัวข้อมีหลายระดับ (Levels) แต่ละระดับประกอบไปด้วยเนื้อหาที่จะสอนในหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งมีได้หลากหลาย เช่น อ่านเนื้อหาคำบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) ดูวีดีโอ (เสียงภาษาอังกฤษ) แก้โจทย์ปัญหา (Puzzle) ด้วยการเขียนโปรแกรมบล็อกคำสั่ง (Visual programming) แบบลากวาง เป็นต้น ในหลักสูตร TCSF นอกจากจะเรียนรู้เครื่องมือ …

Advertisements