ฝึกคิด ฝึกโค้ด ในงานมินิเมกเกอร์แฟร์

งานมินิเมกเกอร์แฟร์ครั้งแรกของประเทศไทย ณ ลานหน้า Hard Rock Cafe สยามสแควร์ ได้ผ่านไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งของงาน คือ กิจกรรม (Workshop) ที่ Space@Siam ผมก็มีโอกาสได้ออกแบบกิจกรรมฝึกคิดฝึกโค้ด ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกเขียนโค้ดด้วยบัตรคำสั่ง กิจกรรมนี้ ได้ไอเดียมาจาก LightBot ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่สอนให้เขียนโปรแกรมผ่านการเล่นเกมสนุกๆ เรานำแนวคิดของเกมนี้ มาทำเป็นกิจกรรมกระดาษ ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ต เป็นกิจกรรมที่ช่วยกันคิดช่วยกันวางคำสั่ง เพื่อแก้โจทย์ปัญหา กิจกรรมนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดมาก่อน เด็กเล็กๆ ก็เล่นได้ หรือทำกิจกรรมกันทั้งครอบครัวก็ได้ กิจกรรมนี้จะสอนทักษะการคิด วางแผนหาทางแก้ปัญหา ซึ่งมีได้หลายคำตอบ รวมถึงแนวคิดหลักการในการเขียนโค้ด ทดสอบโค้ด (Testing) และแก้โค้ด (Debugging) การเขียนโค้ด หรือเขียนโปรแกรม เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับเมกเกอร์ ที่ใช้บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน การเขียนโค้ดกระดาษแม้จะนำไปใช้งานจริงไม่ได้ แต่เป็นการฝึก "คิด" อย่างที่นักเขียนโปรแกรม "คิด" จริงๆ ไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดก็ตาม ก็จะอยู่บนพื้นฐานการคิดชุดเดียวกัน กิจกรรมนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับเด็กๆ หรือ ผู้เริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรม รวมถึงโรงเรียน หรือผู้ปกครองที่มีข้อจำกัดในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ …

Advertisements