ค่าย Kids Can Do

ค่าย Kids Can Do สำหรับเด็กๆ 9-12 ปี เป็นค่ายอบรมการเขียนโปรแกรม Scratchในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558 ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ใกล้ๆ กับท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเขียนโปรแกรม Scratch เอกสารที่ใช้ในการอบรม Kids Can Do สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ครับ  >>  สมุดกิจกรรม Scratch version 2.0

Advertisements