Physical Computing

Physical Computing เกี่ยวกับอะไร ถ้าตอบแบบกว้างๆ ก็คือ การสร้างระบบหรืออุปกรณ์เครื่องมือ (Hardware) ที่สามารถโปรแกรม (Software) เพื่อติดต่อและโต้ตอบกับโลกภายนอกได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ทีวี ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า ฯลฯ การสร้างอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยตัวเองอาจดูไกลเกินไป แต่ถ้าปรับระดับลงมา ประมาณบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กๆ พอที่เด็กๆ น่าจะเล่นได้ ก็กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดโปรเจก Arduino ขึ้นมา แล้วได้รับความสนใจอย่างมากในวงการการศึกษา Arduino เป็นระบบเปิด (Open source) ทั้งตัวอุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรมที่ใช้ (Software) ตัวอุปกรณ์สามารถทำได้เอง หรือจะซื้อ ราคาก็ไม่แพง ความรู้ ตัวอย่าง และข้อมูลก็มีมากมายในเว็บ ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก เมื่อมองในแง่การศึกษา เราสามารถส่งเสริมให้เด็กๆ ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ Arduino เป็นเครื่องมือหนึ่งพร้อมทั้งเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน การทำโครงงานจะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกแก้ปัญหา และทำงานอย่างเป็นระบบ ได้เรียนรู้แบบบรูณาการ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่เรียนมา ผสมผสานกับเทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรม Arduino ยังนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย ตามแต่จินตนาการ เช่น นำไปช่วยควบคุมการรดน้ำต้นไม้ ทำเป็นเครื่องประดับติดตามเสื้อผ้า หรือของตกแต่งบ้านก็ได้ …

Advertisements

ประโยชน์จาก Google Form

การทำแบบสอบถาม ข้อสอบ หรือการลงทะเบียน ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เมื่อใช้บริการของ Google Form ที่สำคัญ ฟรี! Form เป็นโปรแกรมหนึ่งใน Google Drive ใช้สร้างฟอร์มหรือแบบสอบถามในหลายๆ รูปแบบ ทำให้นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เช่น ทำข้อสอบ ทำแบบสำรวจ ทำแบบลงทะเบียนในการประชุม หรือลงบันทึกใช้ห้อง ยืมรถ ยืมหนังสือ ฯลฯ ข้อดีของ Google Form นอกจากจะฟรีและใช้ง่ายแล้ว แบบสอบถามหรือฟอร์มนี้ ยังส่งถึงผู้รับได้หลายช่องทาง เช่น ใส่ฟอร์มหรือใส่ลิงค์ของฟอร์มเข้าไปพร้อมอีเมล์ นำฟอร์มไปใส่ไว้ในหน้าบล็อกหรือหน้าเว็บเพจก็ได้ เมื่อผู้รับกรอกข้อมูลเรียบร้อย (ไม่ว่าในรูปแบบใด) แล้วยืนยันส่งกลับ ข้อมูลจะส่งมายัง Google Spreadsheet ที่เชื่อมต่อกับฟอร์มนั้นๆ หลังจากนั้นสามารถนำมาข้อมูลมาทำรายงานสรุป หรือแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิกก็ได้