เริ่มใช้ Scratch แล้วในโรงเรียน

เปิดเทอมใหม่นี้ มีหลายโรงเรียนได้เริ่มสอนหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จากคุณครูที่ได้เข้าร่วมการอบรม Scratch เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา (จัดโดย สสวท.) และครูท่านอื่นๆ ที่สนใจ ผ่านทางกลุ่ม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ลองมาดูความคิดเห็นจากครูท่านหนึ่ง หลังจากเด็กๆ ได้เรียน Scratch แล้ว ให้การตอบรับอย่างไร   (ขออนุญาตใช้ข้อมูลจาก Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์) เอาใจช่วยคุณครูทุกท่านที่กำลังผลักดัน Scratch เข้่าไปเป็นหลักสูตรหนี่งในโรงเรียน หวังว่าเด็กๆ คงสนุกกับการเรีิยนรู้อะไรใหม่ๆ ใน Scratch นะครับ  

Advertisements