PHP 1

เรียนรู้ PHP ผ่าน Youtube จาก Thenewboston วีดีโอนี้แนะนำภาษา PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor เป็นชื่อย่อที่อยู่ในชื่อย่อตัวมันเองอีกที (Recursive acronym) PHP เป็นภาษาที่นิยมกันมาก มีข้อมูลมากมายให้ศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.php.net เว็บมีลักษณะเป็นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเชื่อมต่อกัน การทำงานของเว็บอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า Server & Client โดยเครื่องที่ให้บริการเว็บเรียกว่า Web Server ส่วนเครื่องที่รับบริการเว็บเรียกว่า Web Client ซึ่งก็คือเครื่องที่เราเองกำลังใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ PHP เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมบนเว็บเพจ ซึ่งจะทำงานในฝั่ง Server ก่อนจะส่งผลลัพธ์มายังเบราว์เซอร์ของเรา (ฝั่ง Client) การพัฒนาเว็บโปรแกรมโดยทั่วไป มักทำที่เครื่องของเราเอง (เป็นทั้ง Web Server และ Web Client) โดยใช้โปรแกรมชุด XAMPP (หรือ WAMP) ซึ่งมีหลายโปรแกรมรวมกันสำหรับพัฒนาเว็บโปรแกรม เช่น Apache (Web Server) MySQL (Database) รวมทั้ง PHP ด้วย (ถ้าดาวน์โหลด …

Advertisements