Categories
Web

Python 1

เรียนรู้ Python ผ่าน Youtube จาก Thenewboston

วีดีโอนี้แนะนำโปรแกรม Python ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Python.org โดยให้เลือกโปรแกรม Python เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Windows เช่น python 2.6.2 windows installer (หมายเหตุ Python 3.x กับ Python 2.x มีไวยากรณ์ไม่เหมือนกันหลายอย่าง ต้องระวังความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชั่นที่ใช้ด้วย)

เมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรม จากนั้นเปิดโปรแกรม IDLE จะเห็นเครื่องหมาย >>> รอรับคำสั่งสคริปต์ Python

เพื่อทดสอบการทำงาน ลองเขียนสคริปต์สั่งให้โปรแกรมพิมพ์คำว่า Hello, world! ด้วยคำสั่ง

print “Hello, world!”

“Hello, world!” เป็นข้อมูลแบบสตริง (String) ดังนั้นต้องใส่ในเครื่องหมายคำพูด (“  ”) เพื่อบอกให้รู้ว่าคำที่อยู่ข้างในเป็นข้อมูล ไม่ใช่คำสั่ง สังเกตสีที่ปรากฎของตัวอักษรก็ได้ สีจะแบ่งตามประเภท (สีส้มเป็นคำสั่ง สีเขียวเป็นข้อมูลสตริง สีฟ้าเป็นผลลัพธ์) ทำให้อ่านโค้ดง่ายขึ้น

วีดีโอนี้เกี่ยวกับการคำนวณข้อมูลตัวเลข ซึ่งมีสองชนิด คือ Integer (int) เป็นเลขจำนวนเต็ม กับ Float เป็นเลขทศนิยม การคำนวณจะให้ผลลัพธ์ตามชนิดของข้อมูลที่ใช้ การบวก (+) ลบ (-) คูณ (*) ดูจะไม่เป็นปัญหา แต่มาดูการหาร (/) กันหน่อย ปกติการหาร int/int เช่น 18/7 จะได้คำตอบเท่ากับ 2 โดยจุดทศนิยมจะถูกตัดออก ถ้าต้องการทศนิยม เลขเศษหรือส่วนต้องเป็นชนิด Float ดังนี้

  • float/int เช่น 18.0/7 หรือ 18./7 (มีแต่จุด . ละ 0 ไว้ ก็ถือว่าเป็น float เหมือนกัน) ได้ประมาณ 2.57
  • int/float เช่น 18/7.0 หรือ 18/7. คำตอบก็ได้ประมาณ 2.57
  • float/float เช่น 18.0/7.0 หรือ 18./7. ได้ประมาณ 2.57 เช่นกัน

โมดูลัส Modulus (%) เป็นการหารเอาเศษที่เหลือเป็นคำตอบ เช่น 9 % 4 = 1 ใช้กับตัวเลขทศนิยมก็ได้ เช่น 8.75 % .5 = .25

เลขยกกำลัง (**) เช่น 8**3 หมายความว่า 8 ยกกำลัง 3 = 512 ส่วน -5**4 = (-1)(5**4) = -625 ซึ่งไม่เหมือน (-5)**4 = 625 โปรดใช้ความระมัดระวัง!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s