Python 1

เรียนรู้ Python ผ่าน Youtube จาก Thenewboston วีดีโอนี้แนะนำโปรแกรม Python ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Python.org โดยให้เลือกโปรแกรม Python เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Windows เช่น python 2.6.2 windows installer (หมายเหตุ Python 3.x กับ Python 2.x มีไวยากรณ์ไม่เหมือนกันหลายอย่าง ต้องระวังความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชั่นที่ใช้ด้วย) เมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรม จากนั้นเปิดโปรแกรม IDLE จะเห็นเครื่องหมาย >>> รอรับคำสั่งสคริปต์ Python เพื่อทดสอบการทำงาน ลองเขียนสคริปต์สั่งให้โปรแกรมพิมพ์คำว่า Hello, world! ด้วยคำสั่ง print "Hello, world!" "Hello, world!" เป็นข้อมูลแบบสตริง (String) ดังนั้นต้องใส่ในเครื่องหมายคำพูด (“  ”) เพื่อบอกให้รู้ว่าคำที่อยู่ข้างในเป็นข้อมูล ไม่ใช่คำสั่ง สังเกตสีที่ปรากฎของตัวอักษรก็ได้ สีจะแบ่งตามประเภท (สีส้มเป็นคำสั่ง สีเขียวเป็นข้อมูลสตริง สีฟ้าเป็นผลลัพธ์) ทำให้อ่านโค้ดง่ายขึ้น วีดีโอนี้เกี่ยวกับการคำนวณข้อมูลตัวเลข ซึ่งมีสองชนิด …

Advertisements