Kodu Grammar 3

จุดเริ่มต้นของกฎสำหรับสร้างภาษา (Production Rules) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคือ 1. Rule --> Condition Action Rule คือกฎของเกมที่ต้องการจะสร้าง Condition เป็นเงื่อนไขของเหตุการณ์ Action สิ่งที่จะทำเมื่อเงื่อนไขนั้นเป็นจริง กฎนี้ยังใช้งานไม่ได้ เนื่องจากด้านขวามือมีแต่ตัวแปร (Variable) ซึ่งไม่สามารถแทนที่ได้ด้วยไอคอนใน Kodu ดังนั้นมาดูกฎข้ออื่นกันต่อว่า ตัวแปรเหล่านี้เปลี่ยนไปเป็นอะไรได้บ้าง 2. Condition --> Sensor Filter 3. Action --> Actuator Selector Modifier Sensor (การรับรู้) Filter (ตัวกรอง) Actuator (ตัวกระทำ) Selector (ตัวเลือก) Modifier (ตัวขยาย) ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นตัวแปรอยู่ แทนที่ด้วยไอคอนไม่ได้ แต่สามารถแทนที่กันเองได้ กฎการแทนที่ เป็นกฎที่ทำให้ไวยากรณ์ขยายออกไปได้ด้วยการแทนคำจากกฎข้อหนึ่งไปแทนคำในกฎอีกข้อหนึ่ง คือแทนคำที่เป็นตัวแปรทางซ้ายมือ ด้วยคำทางขวามือ (อาจเป็น Variable หรือ Terminal ก็ได้) ยกตัวอย่างในกรณีนี้ เราสามารถนำ Sensor Filter …

Advertisements

หัดเขียนโปรแกรมเว็บจากYoutube

การเขียนโปรแกรมเว็บนั้นใช้เวลาศึกษาค่อนข้างนานอยู่ เนื่องจากการเขียนโปรแกรมเว็บ รวมทั้งการออกแบบเว็บ ต้องรู้จักโปรแกรมภาษาหลากหลายมาก เช่น HTML5 CSS3 DOM JavaScript JQuery PHP Python MySQL SQL XML JSON etc. ส่วนโปรแกรมที่ใช้เขียนโปรแกรมก็ไม่ต้องซับซ้อนมาก เช่น Notepad++ และก็ Web Browser ต่างๆ เอาไว้ทดสอบเท่านั้นเอง ทุกวันนี้คนเราใช้เว็บกันแทบทุกวัน ทั้งในชีวีตส่วนตัวและการทำงาน ถ้าเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเว็บตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งเรื่องการเรียนการค้นคว้า การใช้งานในอินเตอร์เน็ต การสร้างโปรแกรมใช้งานบนเว็บ หรือสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวได้เอง ย่อมได้เปรียบในสังคมที่แข่งขันกันสูงทั้งการเรียนและการทำงาน การเขียนโปรแกรมเว็บเป็นเรื่องที่ผมกำลังสนใจทบทวนเรียนรู้อยู่ เว็บที่ผมเคยรู้จักตอนนี้น่าจะตกยุคไปแล้ว เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วมาก แต่พื้นฐานความเข้าใจก็ยังพอใช้ได้อยู่ เมื่อค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตก็เห็นว่ามีความรู้ประเภท Tutorials จากวีดีโอให้ศึกษามากมาย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ดังนั้นผมเลยคิดว่าจะศึกษาการเขียนโปรแกรมเว็บจาก Tutorials ที่มีอยู่ใน Youtube แล้วนำมาอธิบายเพิ่มเติมในบล็อก ก็ถือว่าเป็นโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็แบ่งบันให้คนอื่นที่สนใจด้วย