Mario ใน Scratch

เกม Mario เป็นเกมที่ดังมาก การจะทำเกมให้เหมือน Mario ในโปรแกรม Scratch คงใช้เวลาเอาเรื่องเลย แต่มาลองดูการทำตัวละครใน Scratch ให้เคลื่อนที่คล้ายในเกม Mario ก่อนอื่นดูคลิปนี้เป็นแนวทาง ในวีดีโอนี้ MrMattperreault อธิบายการสร้างตัวละครแมว ให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่งตามแรงโน้มถ่วง (gravity) และแมวยังเด้งได้เมื่อกระทบพื้นและกระโดดได้เมื่อกด space bar นอกจากนั้นแมวยังเคลื่อนที่ในแนวราบแบบมีแรงต้านหรือแรงเสียดทานได้อีก วิธีการเขียนโปรแกรมโดยสรุปจากวีดีโอมีดังนี้ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง สร้างพื้นสีฟ้า เพื่อให้แมวตกลงมาแล้วหยุดหรือเด้งได้ สร้างตัวแปร gravity มีแรงดึงลง ดังนั้นกำหนดค่าให้เป็น -0.3 สร้างตัวแปร velocity เป็นตัวกำหนดความเร็วในแนวดิ่ง กำหนดค่าเริ่มต้นที่ 0 หมายความว่า แมวอยู่กับที่ การทำให้แมวเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ตกสู่พื้นหรือเด้งขึ้น ต้องเปลี่ยนความเร็วตามแรงโน้มถ่วง ดังนั้นกำหนดค่า velocity ใหม่เป็น velocity + gravity จากนั้นเปลี่ยนค่าตำแหน่ง y ตามค่า velocity เป็น y + velocity เนื่องจาก gravity มีค่าเป็นลบ จะทำให้แมวเคลื่อนที่ลงหรือตกสู่พื้นสีฟ้า ถ้าต้องการให้แมวเด้งขึ้นเมื่อกระทบพื้น ต้องตรวจสอบการสัมผัสพื้นก่อน จากนั้นเปลี่ยนทิศของการเคลื่อนที่ ที่ขึ้นกับค่าของ velocity ซึ่งก่อนหน้าจะกระทบพื้น velocity มีค่าเป็นลบ (เคลื่อนที่ลง) …

Advertisements

Kodu Grammar

Kodu เป็นโปรแกรมภาษาเฉพาะด้าน (Domain-specific language) สร้างมาสำหรับการสร้างเกม โดยอาศัยไวยากรณ์ภาษา (Grammar) ของ Kodu เป็นตัวกำหนดวิธีการเขียนโปรแกรมในเกม การเขียนเกมใน Kodu เริ่มจากการสร้างโลกของเกมขึ้นมาก่อน โดยสร้างพื้นที่ในการเล่นเกม (Terrain) จากนั้นสร้างตัวละคร หรือ วัตถุต่างๆ เข้าไปบนพื้นที่นั้น ต่อมาคือการสร้างกฎของเกม เพื่อให้ตัวละครและวัตถุต่างๆ ทำงานร่วมกัน ตามที่เกมได้ถูกออกแบบไว้ กฎต่างๆ ในเกม จะถูกกำหนดโดยการเขียนโปรแกรมเข้าไปยังตัวละคร หรือวัตถุต่างๆ และลักษณะการเขียนโปรแกรมใน Kodu คือการสั่งให้ตัวละคร หรือวัตถุต่างๆ ทำงานเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น เช่นในตัวอย่างตามรูปด้านบน เป็นการกำหนดกฎให้ตัวละคร Kodu มีทั้งหมด 4 เหตุการณ์ แต่ทำงาน 5 อย่าง  ไวยากรณ์ของ Kodu อยู่ในรูปแบบง่ายๆ คือ แต่ละบรรทัด หรือแต่ละรายการ (มีตัวเลขกำกับอยู่) เป็นกฎหนึ่งข้อสำหรับตัวละครหรือวัตถุนั้น กฎจะอยู่ในรูปแบบตามไวยากรณ์ของ Kodu ดังนี้ When Condition Do Action  อธิบายได้ว่า เมื่อ (When) เหตุการณ์ที่เฝ้ารอเกิดขึ้น (Condition) ให้ทำ (Do) งานดังนี้ (Action) …