Categories
Education

Google Apps เพื่อการศึกษา

Google มีโปรแกรมออนไลน์มากมาย ที่ให้ใช้ฟรีสำหรับทุกคนที่เป็นสมาชิกของ Google (มีรหัสบัญชีผู้ใช้อีเมล์ของ Google) แต่สำหรับองค์กรอย่างโรงเรียนและสถานศึกษาแล้ว โปรแกรมออนไลน์จาก Google (Google Apps for Education) ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้วย และที่สำคัญ ฟรี!

ลองมาดูว่า Google Apps for Education ให้อะไรกับโรงเรียนและสถานศึกษาบ้าง

  • สามารถปรับแต่งการใช้งาน Google Apps ให้เหมาะสมกับโรงเรียนได้ เช่น ใช้ชื่อโดเมนเป็นของโรงเรียนเอง รวมทั้งระบบอีเมล์ด้วย
  • จัดการระบบอีเมล์ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยพื้นที่เก็บอีเมล์ที่ให้มากกว่าความต้องการ การจัดการระบบอีเมล์ทำโดย Google 7 วัน 24 ชม. มีระบบจัดการสิ่งแปลกปลอมทั้งหลาย (ไวรัส มาลแวร์ สแปม) ที่อาจมาพร้อมกับอีเมล์
  • สร้างและแชร์ตารางปฏิทินระหว่างครูด้วยกัน ช่วยทั้งการสอนและการจัดการภายในโรงเรียน ปฏิทินสำหรับแต่ละวิชาของนักเรียนแต่ละคน (อาจแชร์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยก็ได้) หรือปฏิทินของโรงเรียนที่แชร์ให้ทุกคนได้รับรู้
  • การทำงาน การใช้งานเอกสารต่างๆ (documents, presentations, spreadsheets) สามารถทำได้ร่วมกันระหว่างนักเรียน (งานกลุ่ม) หรือใช้งานระหว่างครู และผู้บริหารในโรงเรียน ทุกอย่างทำผ่านระบบออนไลน์ ดูแลเก็บรักษาโดย Google
  • ทำระบบจัดส่งและรวบรวม แบบสำรวจ แบบทดสอบสำหรับนักเรียน และแบบรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ฝ่ายภายในโรงเรียน
  • พัฒนาเว็บไซต์พร้อมกับสื่อต่างๆ สำหรับการเรียนการสอน หรือใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียน ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องรู้การเขียนโปรแกรมเลย
  • สร้างระบบจัดเก็บวีดีโอ สำหรับการเรียนการสอน ที่ใช้ได้เฉพาะภายในโรงเรียนเท่านั้น
  • และอื่นๆ

 

One reply on “Google Apps เพื่อการศึกษา”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s