Categories
Scratch

หลักการง่ายๆ ในการทำแอนิเมชันด้วย Scratch

หลักการในการทำแอนิเมชัน มีมากมายและซับซ้อนขึ้นทุกวัน เพราะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกก้าวหน้าไปมาก ทำให้โปรแกรมทำแอนิเมชันมีความสามารถสูงขึ้น และผู้เรียนต้องใช้ความพยายามในการศึกษาแอนิเมชันมากขึ้นไปด้วย 

ถ้าจะสอนการทำแอนิเมชันให้เด็กๆ คงต้องใช้หลักการแบบง่ายๆ และเครื่องมือที่ใช้ต้องง่ายด้วย เช่น Scratch เด็กๆ จะเข้าใจและสามารถทำเองได้ หลักการทำแอนิเมชันที่ว่านี้ ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภาพและเสียงในแต่ละช่วงของเวลา ในคราวนี้มารู้จักบล็อกคำสั่งต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ในโปรเจก Scratch เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพที่เห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำได้หลายลักษณะ เช่น

 • การปรากฏหรือซ่อนตัว – ตัวละครในโปรเจก Scratch สามารถปรากฏบนเวทีหรือไม่ก็ได้ การปรากฏ (show) หรือซ่อนตัว (hide) ของตัวละคร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพแบบทันทีทันใด

 Show block in Scratch Hide block in Scratch

 • การเปลี่ยนฉากหลัง – ภาพฉากหลัง (background) มีส่วนร่วมกับเรื่องราวในแอนิเมชั่นเป็นอย่างมาก ปกติก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนฉาก ย่อมเรียกความสนใจจากผู้ชมได้เสมอ

Switch background block in Scratch Next background block in Scratch

 • การเปลี่ยนขนาด – การเปลี่ยนขนาด (size) ของตัวละคร ทำให้รู้สึกถึงการขยายหรือหดตัวของวัตถุ บางกรณียังทำให้เกิดมิติที่สามในด้านความลึก หรือความใกล้ไกลของตัวละครบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถ้าตัวละครเคลื่อนที่ด้วย จะทำให้รู้สึกเหมือนว่าตัวละครกำลังเคลื่อนที่เข้าออกมาจากหน้าจอ 

Set size block in Scratch Change size block in Scratch

 • การเปลี่ยนตำแหน่ง – การกำหนด (set) ตำแหน่งในระบบพิกัด (x,y) ของตัวละคร สามารถกำหนดที่ตำแหน่งใดก็ได้ ภายในหรือภายนอกกรอบเวทีก็ได้ การเปลี่ยน (change) ตำแหน่ง ทำให้ตัวละครเหมือนหายตัวได้ หายจากที่หนึ่งไปโผล่อีกที่หนึ่ง หรือถ้าเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ตัวละครเหมือนกำลังเคลื่อนที่

Set x block in Scratch Set y block in Scratch change x block in Scratch Change y block in Scratch

 • การเคลื่อนที่ – การเคลื่อนที่ (move) เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงของตัวละคร ตัวละครสามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งใด (go to) ก็ได้ภายในกรอบเวที หรือเดินหายออกไปจากกรอบเวทีก็ได้

Move block in Scratch Go to xy block in Scratch

 • การหมุน – การหมุน (turn) ของตัวละคร ก็เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนที่ในระบบสองมิติของเวที เป็นการเคลื่อนที่เชิงมุมรอบจุดหมุนของตัวละครเอง

Turn right block in Scratch Turn left block in Scratch

 • การเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง – นอกจากการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงแล้ว ตัวละครสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งหรือเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการหมุน เช่น การเคลื่อนที่เป็นวงกลม เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง

Move block in Scratch Turn right block in Scratch Turn left block in Scratch

 • การเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมาย – เป้าหมายมีได้หลายแบบ เช่น ตัวละคร หรือเมาส์ เป้าหมายมีทั้งอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ได้  การเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมาย ต้องอาศัยการกำหนดเป้าหมายก่อนการเคลื่อนที่ ถ้าเป้าหมายเคลื่อนที่ต้องกำหนดเป้าหมายใหม่เรื่อยๆ ซึ่งทำได้โดยใช้บล็อกควบคุมทำซ้ำมาช่วย

Move block in Scratch Point towards block in Scratch Go to block in Scratch

 • การเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทาง – การเคลื่อนที่แบบนี้น่าสนใจ เพราะคล้ายกับการเคลื่อนที่ของสัตว์บางชนิด เช่น มด ปลา เป็นต้น หรือจะนำมากำหนดการเคลื่อนที่ให้ตัวละครในเกมก็ได้ เพื่อให้เกมสนุกขึ้น เพราะผู้เล่นไม่สามารถเดาทิศทางของตัวละครนั้นๆ ได้ เพื่อไม่ให้คาดเดาการเคลื่อนที่ได้ ต้องอาศัยค่าจากการสุ่ม (random) ทั้งในการเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนทิศทาง

Move block in Scratch Turn right block in Scratch Turn left block in Scratch

Pick random block in Scratch

 • การเคลื่อนที่ตามฟังก์ชัน – วิธีนี้สามารถนำมาเขียนกราฟได้ หรือจำลองการเคลื่อนที่แบบเฉพาะ เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ได้ โดยกำหนดการเปลี่ยนแปลงในแกน x แบบคงที่ (เช่น เพิ่มขึ้นที่ละ 1) แต่การเปลี่ยนแปลงในแกน y ขึ้นกับฟังก์ชันของ x

change x block in Scratch Change y block in Scratch

Function block in Scratch

 • การเปลี่ยนความเร็ว – ตัวละครเคลื่อนที่ในความเร็วที่ต่างกันได้ จากการกำหนดค่าในบล็อกเคลื่อนที่ (move) ค่ามากก็เคลื่อนที่เร็ว ค่าน้อยก็จะช้า หรือจะกำหนดความเร็วคงที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายที่กำหนด (glide) ก็ทำได้ การเคลื่อนที่จากช้าไปเร็ว หรือเร็วมาช้า จะให้ความรู้สึกเรื่องของเวลากับแรงส่ง แรงต้าน แรงหน่วง หรือแรงโน้มถ่วงได้

Move block in Scratch Glide block in Scratch

 • การเปลี่ยนรูปร่างท่าทาง – แม้ตัวละครจะไม่เคลื่อนที่ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนรูปร่างท่าทาง ด้วยการเปลี่ยนชุดละคร (costume) ก็จะทำให้ผู้ชมรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของตัวละครนั้นได้

Switch costume block in Scratch Next costume block in Scratch

 • การใส่เอฟเฟ็ค  – ทั้งตัวละครและฉากหลังสามารถใส่เอฟเฟ็ค (graphic effects) ได้ เพื่อเพิ่มสีสันและความแปลกใหม่ เช่น การเปลี่ยนสี (color) จากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่งทันทีทันใด ทำให้เราสังเกตุได้ในทันที แต่ถ้าค่อยๆ เปลี่ยน ก็จะทำให้รับรู้ถึงช่วงเวลา เช่น ช่วงพระอาทิตย์กำลังขึ้นหรือตกดิน

Clear graphic block in Scratch Set effect block in Scratch Change effect block in Scratch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s