Python 1

เรียนรู้ Python ผ่าน Youtube จาก Thenewboston วีดีโอนี้แนะนำโปรแกรม Python ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Python.org โดยให้เลือกโปรแกรม Python เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Windows เช่น python 2.6.2 windows installer (หมายเหตุ Python 3.x กับ Python 2.x มีไวยากรณ์ไม่เหมือนกันหลายอย่าง ต้องระวังความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชั่นที่ใช้ด้วย) เมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรม จากนั้นเปิดโปรแกรม IDLE จะเห็นเครื่องหมาย >>> รอรับคำสั่งสคริปต์ Python เพื่อทดสอบการทำงาน ลองเขียนสคริปต์สั่งให้โปรแกรมพิมพ์คำว่า Hello, world! ด้วยคำสั่ง print "Hello, world!" "Hello, world!" เป็นข้อมูลแบบสตริง (String) ดังนั้นต้องใส่ในเครื่องหมายคำพูด (“  ”) เพื่อบอกให้รู้ว่าคำที่อยู่ข้างในเป็นข้อมูล ไม่ใช่คำสั่ง สังเกตสีที่ปรากฎของตัวอักษรก็ได้ สีจะแบ่งตามประเภท (สีส้มเป็นคำสั่ง สีเขียวเป็นข้อมูลสตริง สีฟ้าเป็นผลลัพธ์) ทำให้อ่านโค้ดง่ายขึ้น วีดีโอนี้เกี่ยวกับการคำนวณข้อมูลตัวเลข ซึ่งมีสองชนิด …

Advertisements

SAS Curriculum Pathways

วันหยุดที่ผ่านมา 22-23/9/2555 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานบทเรียน SAS Curriculum Pathways ให้กับครูในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดทำโดย สสวท. โครงการนี้เป็นโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ SAS Software (Thailand) Co., Ltd. ได้จัดทำเป็น “โครงการนำร่องบทเรียน SAS Curriculum Pathways ในประเทศไทย” สำหรับครูท่านใดที่สนใจโครงการนี้ สามารถติดตามข่าวสาร การอบรม ได้ที่ สังคมออนไลน์ของ SAS Curriculum Pathways

Kodu Grammar 4

ที่ผ่านมา Kodu Grammar 1 2 3 เป็นไวยากรณ์สำหรับกฎเพียงข้อเดียว ที่เริ่มต้นด้วยตัวแปร Rule แต่สำหรับโปรแกรมเกมใน Kodu สามารถมีได้หลายกฎและองค์ประกอบอื่นๆ อีก ในคราวนี้เรามามองไวยากรณ์ที่กว้างขึ้น ครอบคลุมทั้งโปรแกรม ซึ่งจะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีก จุดเริ่มต้นของไวยากรณ์ของโปรแกรมเกมคือ Game ซึ่งประกอบไปด้วยตัวละคร Actors หลายๆ ตัว ในหนึ่งเกม Game --> Actors ตัวละครถือว่าเป็นวัตถุ Object หรือกลุ่มของวัตถุ Object Actors ซึ่งไม่ระบุจำนวน ขึ้นกับแต่ละเกม Actors --> Object | Object Actors ไวยากรณ์รูปแบบนี้ จะเห็นว่าตัวแปร (ในที่นี้คือ Actors ด้านซ้าย) สามารถแทนที่ด้วยตัวมันเอง (Actors ด้านขวาสุด) ไวยากรณ์ในลักษณะนี้ คล้ายกับฟังก์ชันที่เรียกตัวเอง (Recursive function) ถ้าเลือกแทนที่ด้วย Object Actors โดยมีจุดสิ้นสุดของการวนซ้ำ ถ้าเลือกใช้ตัวแปร Object วัตถุสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างน้อยหนึ่งหน้า Page หรือมากกว่านั้น แต่ไม่เกิน 12 หน้า …

HTML 1

เรียนรู้ HTML ผ่าน Youtube จาก Thenewboston ในวีดีโอนี้จะเห็นหน้าเว็บเพจของ Yahoo และโค้ดที่อยู่เบื้องหลังเว็บเพจที่สวยงามนี้ โดยส่วนใหญ่ของโค้ดที่ใช้เขียนคือ HTML ใช้เขียนกำกับเนื้อหา (Content) ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเบราว์เซอร์ และบางส่วนเป็นโค้ด CSS ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบและการจัดวางเนื้อหาบนหน้าเบราว์เซอร์ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ต้องอาศัยโปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่นในกรณีนี้ใช้Notepad++ เป็นโปรแกรมฟรีและดี มีคุณสมบัติหลายอย่างที่เหมาะสมในการเขียนโค้ดเว็บเพจ (และภาษาอื่นๆ ด้วย) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ Notepad++ เลือก Notepad++ Installer แล้วติดตั้งโปรแกรม (ส่วนใหญ่กด Next, สุดท้าย กด Finish) เริ่มต้นในวีดีโอตอนนี้ด้วยการเปิดไฟล์ใหม่ใน โปรแกรม Notepad++  เริ่มเขียนเว็บเพจแรกด้วยภาษา HTML ซึ่งประกอบไปด้วยแทค (Tag) ต่างๆ ใช้กำกับรูปแบบเนื้อหาที่จะปรากฏในเบราว์เซอร์ โครงสร้างของ Tag มี 2 แบบ <ชื่อของ Tag> ข้อความ หรือ แทคอื่นๆ </ชื่อของ Tag> เช่น <p> Hello world </p> เป็นแทคพารากราฟ (paragraph) ใช้บอกลักษณะของข้อความว่าอยู่ในรูปแบบของบทความย่อหน้า …

Kodu Grammar 3

จุดเริ่มต้นของกฎสำหรับสร้างภาษา (Production Rules) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคือ 1. Rule --> Condition Action Rule คือกฎของเกมที่ต้องการจะสร้าง Condition เป็นเงื่อนไขของเหตุการณ์ Action สิ่งที่จะทำเมื่อเงื่อนไขนั้นเป็นจริง กฎนี้ยังใช้งานไม่ได้ เนื่องจากด้านขวามือมีแต่ตัวแปร (Variable) ซึ่งไม่สามารถแทนที่ได้ด้วยไอคอนใน Kodu ดังนั้นมาดูกฎข้ออื่นกันต่อว่า ตัวแปรเหล่านี้เปลี่ยนไปเป็นอะไรได้บ้าง 2. Condition --> Sensor Filter 3. Action --> Actuator Selector Modifier Sensor (การรับรู้) Filter (ตัวกรอง) Actuator (ตัวกระทำ) Selector (ตัวเลือก) Modifier (ตัวขยาย) ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นตัวแปรอยู่ แทนที่ด้วยไอคอนไม่ได้ แต่สามารถแทนที่กันเองได้ กฎการแทนที่ เป็นกฎที่ทำให้ไวยากรณ์ขยายออกไปได้ด้วยการแทนคำจากกฎข้อหนึ่งไปแทนคำในกฎอีกข้อหนึ่ง คือแทนคำที่เป็นตัวแปรทางซ้ายมือ ด้วยคำทางขวามือ (อาจเป็น Variable หรือ Terminal ก็ได้) ยกตัวอย่างในกรณีนี้ เราสามารถนำ Sensor Filter …