Categories
Kodu

โลกของเกม 3 มิติ ใน Kodu

Kodu มีสภาวะแวดล้อมเป็นแบบ 3 มิติ ที่สามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ในเกมได้ด้วยเมาส์ (ในโหมดการเคลื่อนที่ของกล้อง รูปมือด้านล่างของโปรแกรม) มุมบนซ้ายของโปรแกรม แสดงการใช้เมาส์ในการสำรวจโลกของเกม 3 มิติ 

Kodu using mouse

หรืออีกวิธีหนึ่ง คือใช้เกมแพด (ความเห็นส่วนตัว รู้สึกว่าง่าย สะดวกรวดเร็วกว่าการใช้เมาส์) มุมบนซ้ายของโปรแกรม จะแสดงการใช้เกมแพดแทน

Kodu using gamepad

จากรูปด้านบน การสร้างเกมใน Kodu ต้องสร้างพื้นที่ (Terrain) สำหรับเล่นเกม (พื้นที่สีเขียวล้อมด้วยสีส้ม) และตัวละคร หรือวัตถุต่างๆ ซึ่งบางตัวอาจอยู่นิ่งๆ (ต้นไม้ ผลแอปเปิ้ล) เป็นวัตถุหรือส่วนประกอบของสภาวะแวดล้อมในเกม บางตัวเคลื่อนที่ได้ แสดงแอนิเมชั่นได้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวละครหลัก (ตัวละคร Kodu) มีบทบาทในเกม นอกจากตัวละครกับพื้นที่แล้ว สิ่งที่เพิ่มสีสันให้กับสิ่งแวดล้อมในเกมได้ ก็คือแสง สี เสียง แต่ใน Kodu ไม่ได้เน้นมากนักเหมือนในโปรแกรมสร้างเกมระดับมืออาชีพ แต่เท่าที่มีก็น่าจะเพียงพอแล้ว

เกมแบบ 3 มิติ เหมือน Kodu จะมีลักษณะการสร้างคล้ายๆ กัน คือเริ่มจากสร้างพื้นที่ในการเล่นเกม พื้นที่สามารถปรับแต่งรูปร่างสูงต่ำได้ เปลื่ยนพื้นผิวได้ และเหมือนจะลอยอยู่กลางอากาศถ้าเราซูมออกมา (สังเกตพื้นที่ในรูปด้านบน) แต่เวลาเราเล่นเกมจริงๆ ภาพที่ได้จะเป็นภาพซูมเข้าไปข้างในพื้นที่ ในสิ่งแวดล้อมของเกมที่สร้างขึ้น

เมื่อเราได้พื้นที่เล่นเกมแล้ว ก็ได้เวลาใส่ตัวละครและวัตถุต่างๆ ลงไป ตัวละครและวัตถุใน Kodu ไม่ต้องสร้างเองแต่มีมาพร้อมใช้งานได้เลย และมีให้เลือกมากพอดู พวกมันสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติส่วนตัวได้ และสามารถเขียนโปรแกรมให้ทำงานได้ หรือสร้างพฤติกรรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ได้

เกม 3 มิติ จะกำหนดตำแหน่งของทุกๆ สิ่งในระบบพิกัด 3 มิติ คือ ตามแกนด้านกว้างของจอคอมพิวเตอร์ ตามแกนด้านสูง และตามแกนความลึกเข้าหรือออกนอกจอคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการจะสำรวจในโลกของเกม 3 มิติ จะแตกต่างไปจากเกมแบบ 2 มิติ ซึ่งเราใช้เมาส์ลากไปบนหน้าจอ 2 มิติของจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นเอง

ในโลกของเกม 3 มิติ (ถ้าคนเคยเล่นมาบ้าง ก็คงคุ้นเคยอยู่แล้ว) ภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพจากกล้อง ที่จับภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมในโลกของเกมออกมา คล้ายๆ กับการทำรายการทีวี แต่เราสามารถควบคุมกล้องได้เอง จะแพนภาพให้ขยับซ้ายขวา ขึ้นลงก็ได้ หมุนมุมมองซ้ายขวาหรือบนล่างก็ได้ และสามารถซูมภาพเข้าออกทำให้เห็นวัตถุใกล้ไกลได้ ซึ่งจะได้ภาพเล็กใหญ่ตามระยะทาง

พูดไปอาจไม่เห็นภาพหรือไม่เข้าใจ อย่างนี้ต้องทดลองเองนะครับ ถ้ามีเกมแพดด้วย จะสามารถเปรียบเทียบความรู้สึกในการใช้งานเทียบกับเมาส์ได้ เกมแพดน่าจะเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งสำหรับเกม Kodu ทีเดียว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s