กลุ่มเฟสบุ๊ค Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

สำหรับครูหรือผู้สนใจใน Scratch สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้ที่กลุ่มในเฟสบุ๊คScratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

Advertisements