โปรโมท Scratch Day

ตัวอย่างการโปรโมทการเขียนโปรแกรม Scratch ในงาน Scratch Day Amsterdam 2012 http://www.youtube.com/watch?v=RT_llFp3hvI&w=480&h=288&rel=0 เรียนรู้ - สนุกสนาน - สร้างผลงาน ไปกับ Scratch http://www.youtube.com/watch?v=9jaQ84TYAm0&w=480&h=288&rel=0 http://www.youtube.com/watch?v=MNa66MrO63k&w=480&h=288&rel=0

Advertisements