Categories
App Inventor Programming

โปรแกรมแมวเหมียว ตอน 3

เมื่อเราได้ออกแบบโปรแกรม Hello Purr เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะทำการเขียนโปรแกรมให้แต่ละส่วนโปรแกรมทำงานร่วมกัน ตามโจทย์ของเรา นั่นคือเมื่อผู้ใช้โทรศัพท์แตะที่รูปแมว ก็จะมีเสียงร้องของแมวดังออกมา

เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมด้วยการเปิดโปรแกรม Blocks Editor ด้วยการคลิกปุ่ม Open the Blocks Editor บนโปรแกรม Designer รอสักครู่ ไฟล์ AppInventorForAndroidCodeblocks.jnlp จะถูกดาวน์โหลดและรันโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าโปรแกรมไม่เปิดทำงานเอง (เบราว์เซอร์อาจไม่ได้ตั้งค่าให้รันโปรแกรมจาวาโดยอัตโนมัติ) ก็สามารถดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้เอง

block editor

Blocks Editor มี 3 แทป (Built-in, My Blocks, Advanced) Built-in รวบรวมบล็อกคำสั่งที่สามารถใช้ได้กับทุกโปรเจก ส่วน My Blocks เป็นบล็อกคำสั่งของส่วนโปรแกรมที่ออกแบบไว้ในโปรเจกนี้เท่านั้น (Advanced ยังไม่กล่าวถึงในที่นี่) พื้นที่ว่างด้านขวาเป็นพื้นที่สำหรับวางบล็อก เพื่อสร้างโปรแกรม ถ้าไม่ต้องการบล็อกใดแล้ว ให้ลากบล็อกนั้นไปลงถังขยะที่อยู่มุมล่างขวา ส่วนอื่นๆ ของโปรแกรมจะกล่าวต่อไปภายหลัง

เมื่อคลิกที่ส่วนโปรแกรมใด (ในรูปเป็น Button1) จะปรากฎหน้าต่างแสดงบล็อกที่เกี่ยวข้องกับส่วนโปรแกรมนั้น

วิธีการเขียนโปรแกรม ทำได้โดยลากบล็อกที่ต้องการไปยังพื้นที่ว่างถัดไป การต่อบล็อกจะคล้ายกับ Scratch (แต่บล็อกจะมีความซับซ้อนของมากกว่า) ข้อความที่อยู่บนบล็อกจะสื่อถึงหน้าที่ของมัน

สิ่งที่เราต้องการในโปรแกรมนี้ คือเมื่อผู้ใช้โทรศัพท์แตะที่รูปแมว (Button1) ก็จะมีเสียงร้องของแมว (Sound1) ดังออกมา ดังนั้น คลิกแทป My Blocks คลิกเลือก Button1 ลากบล็อก when Button1.Click do ไปยังพื้นที่เขียนโปรแกรม สังเกตบล็อกที่ถูกเลือกอยู่จะมีกรอบสีส้มล้อมเอาไว้

จากนั้นคลิกเลือก Sound1 ลากบล็อก call Sound1.Play ไปวางด้านในของบล็อก when Button1.Click do สังเกตรูปร่างของบล็อกจะต่อกันพอดี และจะมีเสียงดังคลิกถ้าบล็อกต่อกันได้

hello purr block code

โค้ดของ Hello Purr มีเท่านี้ สั้นและเข้าใจได้ง่าย ถ้าจะแปลความหมายของบล็อกคำสั่งนี้ เป็นภาษาที่คนทั่วไปพอจะเข้าใจได้ ก็คือ เมื่อปุ่มนี้ (Button1) ถูกคลิกหรือแตะบนหน้าจอมือถือ ให้เปิดเสียงแมว (Sound1)

ต่อไปจะทดสอบโปรแกรมกับโปรแกรมมือถือจำลอง (ตอน 4 จะทดสอบกับมือถือจริง) โดยคลิกปุ่ม New emulator บนโปรแกรม Blocks Editor เพื่อเปิดโปรแกรมมือถือจำลอง รอสักครู่ขณะโปรแกรมติดตั้งค่าเริ่มต้นก่อนใช้งาน

running Android emulator

จากรูปด้านบน เริ่มต้นรูปหนึ่งเมื่อโปรแกรมมือถือจำลองพร้อมใช้งาน ใช้เมาส์ลากกุญแจไปด้านขวามือเพื่อปลดล็อกมือถือ จะได้รูปที่สอง จากนั้นคลิกปุ่ม Connect to device…  บนโปรแกรม Blocks Editor เลือกมือถือจำลอง ในที่นี่คือ emulator-5554 สังเกตตัวเลขเดียวกับเครื่องจำลอง (มุมซ้ายบน) ตัวเลขนี้ระบุเครื่องที่ต้องการติดต่อกับโปรแกรม App Inventor เนื่องจากเราสามารถเปิดโปรแกรมมือถือจำลองพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง (ทดลองดูก็ได้)

รอสักครู่เมื่อเครื่องพร้อมแล้วจะได้ดังรูปที่สาม โปรแกรม Hello Purr ก็พร้อมใช้งานแล้ว ทดสอบเสียงแมวโดยคลิกที่รูปแมว ถ้ามีเสียงแมวร้องออกมา แสดงว่าโปรแกรมทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ คราวหน้าเราจะมาทดสอบกับเครื่องจริงกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s