After-school program ที่ไม่ใช่การติว

After-school program ในอเมริกาเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กหลังเลิกเรียน ไม่ได้บังคับ ขึ้นกับความสมัครใจ และความสนใจของตัวเด็กเอง ผิดจากบ้านเรา ที่เลิกเรียนในโรงเรียนแล้ว เด็กจำนวนมากเลย ไปติวพิเศษต่อในโรงเรียนกวดวิชา ทำไม? หรือบ้านเราไม่มีหลักสูตรดีๆ นำเสนอให้กับเด็กๆ ลองมาดูตัวอย่างหลักสูตรหลังโรงเรียนเลิก เรียกความสนใจเด็กๆ ได้อย่างไร หลายๆ โรงเรียนในอเมริกา ร่วมกับหลายองค์กรที่ให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจัง (บ้านเราไม่ค่อยมี) เช่น บริษัทท้องถิ่นแห่งหนึ่ง (Lenovo) สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในหลักสูตรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็กๆ ตั้งแต่ ม.ต้น จนถึงม.ปลาย เด็กจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะมีคนคละกันทั้งที่มีและไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อน แม้เด็กบางคนจะมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาแล้ว พวกเขาก็ยังได้เรียนรู้ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ การเขียนโปรแกรมดูจะเป็นเรื่องยาก ต้องใช้ความคิดขั้นสูงมาก แต่ก็ท้าทายเด็กๆ ไม่ใช่น้อย โดยเฉพาะหลักสูตรการเขียนโปรแกรมบนมือถือ ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะพวกเขามีมือถือกันแทบจะทุกคน แน่นอนว่า ถ้าพวกเขาเข้าใจว่ามือถือทำงานอย่างไร และพวกเขาเองก็สามารถเขียนโปรแกรมเจ๋งๆ ไว้ใช้งานเองได้ พวกเขาคงทุ่มเวลาไปกับการสร้างโปรแกรมบนมือถือมาอวดกัน และมันคงดีกว่าไปนั่งกวดวิชาเยอะเลย โดยสรุปเราต้องการหลักสูตรดีๆ ที่ดึงความสนใจเด็กได้ เราต้องการการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ช่วยสนับสนุนการศึกษาไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ฝากด้วยนะครับ

Advertisements