เตรียมพร้อมก่อนใช้ App Inventor

โดยสรุป สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน App Inventor คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ ที่ติดตั้ง Java โปรแกรม App Inventor Setup ไดรเวอร์ของโทรศัพท์ Android (เฉพาะ Windows) รายละเอียด ระบบปฏิบัติการใช้ได้ทั้ง Windows, Mac OS, Linux ส่วนเบราว์เซอร์ (Browser) มีอยู่หลายโปรแกรมดังนี้ (ควรใช้เวอร์ชั่นล่าสุด) Mozilla Firefox 3.6 or higher ถ้าใช้ NoScript extension ต้องปิดการใช้งานตัวนี้ก่อน Apple Safari 5.0 or higher Google Chrome 4.0 or high Microsoft Internet Explorer 7 or higher App Inventor ต้องใช้ Java 6 (Java 1.6) …

Advertisements