ทำไมเราควรหัดเขียนโปรแกรม

เมื่อเราเกิดมา เราเรียนรู้การฟัง และ การพูด เพื่อใช้สื่อสาร เมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน เรียนหนังสือ เราเรียนรู้การอ่าน และ การเขียน เมื่อเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต เราเอาแต่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้อยคนนักที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้เอง Douglas Rushkoff กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ... ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เขียนโปรแกรม สักวันหนึ่งเราอาจเป็นคนที่ถูกโปรแกรม

Advertisements