Categories
Education

Creative computing

Creative computing เกี่ยวข้องกับคำสองคำ คือ ความคิดสร้างสรรค์ และ การคำนวณ (ในความหมายนี้หมายถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงาน) เรื่องทั้งสองเกี่ยวพันกันอย่างลงตัว ในการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหรือเครื่องมือ

ในโลกปัจจุบัน เต็มไปด้วยเรื่องของเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการคิดการคำนวณที่ซับซ้อน แต่พบว่าเด็กๆ สมัยนี้มักมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว พวกเขาไม่ให้ความสำคัญหรือความสนใจเท่าไร ทั้งๆ ที่พวกเขาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เกือบตลอดเวลา หลายคนที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์ ก็เป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้น แทนที่จะเป็นนักออกแบบหรือผู้สร้างผู้ผลิต

เด็กสมัยนี้ อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วย สื่อที่หลากหลาย ทั้งจากทีวีและอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ออกมามากมายแทบจะทุกวัน ทำให้เด็กมีความสนใจกับการใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยีอย่างมาก ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของพวกเขา ก็มักจะผูกพันกับสื่อและเทคโนโลยีเหล่านี้ 

ดังนั้น …

Creative computing เป็นแนวทางในการเรียนรู้ ที่ดึงเอาสิ่งที่เด็กๆ ให้ความสนใจ มาผนวกกับ องค์ความรู้และการปฏิบัติ ผสมผสานการใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ กับ การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการสร้างโปรแกรมเอง เพื่อสร้างสื่อผสมที่ยืดหยุ่นโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ และสนุกสนานกับมันได้ในชีวิตประจำวัน 

การจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้ ไม่ใช่เพียงแต่ปล่อยให้คิดอย่างเดียว  ต้องสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขา ต้องทำสิ่งที่พวกเขาคิดออกมาเป็นผลงานให้ได้ เปรียบเสมือนทำฝันให้เป็นจริง การพัฒนาต่อยอดทางความคิดก็จะก้าวต่อไปได้ จากประสบการณ์การเรียนรู้ ที่พวกเขาสามารถเชื่อมโยงจากความคิด สู่ผลงานของพวกเขาเอง

Categories
Education Programming Scratch

Scratch ในห้องเรียน

เมื่อเด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาสักอย่าง ก็มีหลายวิธีที่จะแปรเปลี่ยนความคิดให้เป็นผลงานที่จับต้องได้ และสะท้อนความคิดของเขาได้ ในยุคปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันแพร่หลายแล้ว และเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ใช้สอนในโรงเรียน โปรแกรมสำเร็จรูปสามารถสร้างผลงานอะไรได้มากมาย แต่ไม่ยืดหยุ่นพอที่จะให้สะท้อนความคิด ความต้องการ ของแต่ละคนได้

การสอนให้เด็กเขียนโปรแกรม เป็นความท้าท้ายใหม่ในการศึกษายุค ICT เด็กควรคิดเป็น และสร้างผลงานของตัวเองได้ (ด้วยการเขียนโปรแกรมเอง) โปรแกรม Scratch เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ที่ใช้สร้างผลงานด้วยการเขียนโปรแกรม เริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ สู่การวิเคราะห์ปัญหา หาคำตอบอย่างเป็นระบบ จนเป็นผลงานที่สามารถนำเสนอให้กับคนอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจ

เหมือนในตัวอย่างนี้ เจ้าหนูน้อย Ryan เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch ในห้องเรียน เขาสามารถเขียนโปรแกรมเกมตามความคิดจินตนาการได้ และเมื่อสร้างผลงานออกมา เขาสามารถอธิบายให้ครูของเขาเกี่ยวกับเกมที่สร้างขึ้นมา และอธิบายเชื่อมโยงระหว่างคำสั่งต่างๆ กับรายละเอียดของเกมได้อย่างลื่นไหล

สีหน้าของ Ryan แสดงถึงความภูมิใจ เมื่ออธิบายจบ 🙂