หลักสูตร คู่มือ Scratch

หลังจากได้อัฟโหลด คู่มือ Scratch ไประยะหนึ่งแล้ว หลายคนได้ดาวน์โหลดไปอ่านดูแล้ว แต่ยังมีความคิดเห็นส่งกลับมาน้อยมาก อยากบอกทุกท่านว่า ความคิดเห็นของทุกๆ คนสำคัญมาก เพราะอยากนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในเวอร์ชันถัดไป ท่านใดคิดว่าคู่มือนี้พอจะมีประโยชน์กับเด็ก ครู หรือผู้ปกครอง ก็ช่วยแนะนำต่อด้วยนะครับ ขณะนี้ผมกำลังร่างหลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด และความคิดสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับ สสวท. และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยเป้าหมายแรกจะเป็นการอบรมครูแกนนำทั่วประเทศในปีนี้ เพื่อให้ครูนำความรู้กลับไปสอนให้เด็กประถมปลายและมัธยมต้น จากนั้นจะขยายผลต่อไป หลักสูตรนี้ก็จะอ้างอิงเนื้อหาบางส่วนในคู่มือ Scratch นี้ด้วย ดังนั้นท่านใดที่อ่านแล้ว มีความคิดเห็นต่อหนังสือคู่มือ หรือหลักสูตรที่กำลังร่างนี้ ท่านสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาได้ เสมือนว่าท่านร่วมร่างหลักสูตรนี้ไปด้วยกันนะครับ เพื่อเด็กไทย

Advertisements

เกม ดาบสองคม เหรียญสองหน้า

มีความคิดเห็นมากมายกับ โครงการแจกแท็บเล็ตของรัฐบาล ให้เด็กป.1 หนึ่งในนั้นกลัวว่า เด็กจะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปเล่นเกม (ก็มันสนุกกว่าเรียน) แม้กระทั่งในเวลาเรียนในห้องเรียน แต่มองอีกด้านหนึ่ง ถ้าออกแบบเกมมาให้เหมาะกับการเรียน นอกจากจะสนุกสนานแล้ว เกมก็จะเป็นเครื่องมือเสริมการเรียนการสอนด้วย ที่สำคัญมันดึงดูดใจให้เด็กเรียนเล่นไปกับมันได้นานๆ เพื่อตอกย้ำแนวความคิดนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา MIT ได้รับทุนจาก Bill & Melinda Gates Foundation ให้พัฒนาเกม เพื่อการศึกษาเชิงลึก ในวิชาคณิตศาสตร์และชีววิทยา และเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 นี้ด้วย บ้านเราน่าจะมีอย่างนี้บ้างนะ (โครงการดีๆ ผู้ใหญ่ที่คิดดีทำดี)