Categories
Programming

องค์ประกอบของโปรแกรมภาษา

โปรแกรมภาษาไม่ได้เป็นเพียงแค่วิธีการเขียนคำสั่ง เพื่อสร้างโปรแกรมมาใช้งาน แต่ยังเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการแนวความคิดของเรา แปลงไปสู่โปรแกรมที่ต้องการได้ โดยเริ่มจากแนวคิดง่ายๆ รวมเข้าด้วยกันจนได้แนวคิดที่สลับซับซ้อน โปรแกรมภาษาที่จะทำอย่างนั้นได้ 1. ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน (primitive expression) ในรูปแบบง่ายที่สุด 2. มีวิธีการประกอบสิ่งใหม่ (means of combination) จากองค์ประกอบพื้นฐานมาสู่สิ่งที่ซับซ้อนขึ้น และ 3. มีวิธีในการนิยามแนวคิดใหม่ (means of abstraction) โดยการให้ชื่อกับสิ่งที่ประกอบขึ้นมาใหม่ และใช้ชื่อแทนสิ่งนั้น

ลองมาดูตัวอย่างโปรแกรมภาษาที่สนับสนุน องค์ประกอบสำคัญในโปรแกรม ซึ่งมีอยู่สองอย่างคือ ข้อมูล กับ การทำงาน (กับข้อมูล) สำหรับข้อมูลพื้นฐาน เช่น ตัวเลข และ ตัวอักษร สามารถนำมาประกอบเป็นข้อมูลชนิดใหม่ได้เช่น ข้อมูลปฏิทิน 7/25/2011 หรือ 25 ก.ค. 2554 แต่ที่สำคัญ ถ้าไม่บอกก่อนว่าข้อมูลที่เห็นนี้คือปฏิทิน เราอาจไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่แนวคิดในการเอาข้อมูล วัน เดือน ปี มาประกอบกันขึ้น และให้ชื่อใหม่ว่า ปฏิทิน  แล้วทำให้ทุกคนเข้าใจแนวคิดของปฏิทินตรงกัน เมื่อเห็นหรือพูดถึงข้อมูลเหล่านี้ก็จะรู้ได้ทันทีว่า นี้คือข้อมูลปฏิทิน

สำหรับการทำงาน มาดูตัวอย่างง่ายๆ เช่น การบวกตัวเลข เป็นงานพื้นฐาน 3 + 5 = 8 แต่ถ้าเอาแนวคิดการบวกตัวเองหลายๆ คร้้ง ก็จะได้แนวคิดของการคูณ เช่น 3 x 2 = 6 ซึ่งมาจากพื้นฐานการบวกตัวเองหลายครั้ง นั้นก็คือ 3 + 3 = 6 นั้นเอง ดังนั้นเราจึงใช้ชื่อ การคูณ แทนแนวคิดดังกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s