Categories
Scratch

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก IOI 2011

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกปีนี้ (IOI 2011) จัดที่ประเทศไทยเมืองพัทยา วันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขัน ถ้าใครอยากลองเขียนโปรแกรมเหมือนในการแข่งขันนี้ สามารถดูได้ที่นี้ ข้อสอบ ส่วนผลการแข่งขันวันแรกดูที่รูปด้านล่างนี้ ส่วนรายละเอียดดูได้ที่ score

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s