สอนเด็กให้สร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

ถ้าพ่อแม่ท่านใด เห็นลูกๆ ของท่านมีเวลาว่างมาก หรือกำลังมองหางานอดิเรกทำอยู่ ลองมาฝึกให้พวกเขาเขียนเว็บ ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ดนตรี เกม เขียนไดอารี หรือจะลองขายของ ทำธรุกิจบนเว็บ

การทำเว็บไซต์ ผลักดันพวกเขาให้ใฝ่รู้ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ทำให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่สนใจมากขึ้น จากนั้นนำเสนอสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของตัวเอง กระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีแรงจูงใจส่วนตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว บวกกับการสนับสนุนจากพ่อแม่ จะทำให้พวกเขา เป็นผู้สร้างเว็บไซต์ที่ดีได้ ยึดเป็นงานอดิเรกได้ และอาจเป็นอาชีพหลักได้เลยในอนาคต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s