ลงมือต่อยอดเกม FishChomp ตอน 1

การต่อยอดเกม FishChomp จากรายการที่ต้องการเมื่อคราวที่แล้ว มาถึงการลงมือทำกันจริงๆ โดยมาดูที่ละรายการกันเลย การเพิ่มปลาทองอีกซักตัวไม่ใช่เรื่องยาก เพียงคลิกขวาที่ตัวปลาทอง เลือกทำซ้ำ (duplicate) ก็จะได้ปลาทองมาอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกัน แต่ที่สำคัญคือว่า ถ้าปลาทองยังอยู่ระหว่างการแก้ไข ก็ไม่ควรทำ นอกเสียว่าปลาทองที่ต้องการมีพฤติกรรมที่ต่างกันมากและเพียงต้องการคุณสมบัติบ้างประการของมัน ซึ่งในการต่อยอดครั้งนี้มีทั้งสองแบบคือ ต้องการปลาทองเหมือนกันอีกหนึ่งตัว โดยทำซ้ำปลาทองตัวที่ 3 ได้ตัวที่ 4 มา โดยให้ทำซ้ำเมื่อสคริปต์ปลาทองตัวที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องการเพื่อนปลาทองตัวที่ 1 ใน level 2 เพื่อให้มันคอยว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆ ปลาทองตัวที่ 1 แต่ให้มันมีลักษณะคล้ายปลาตัวใหญ่ (เป็นลูกปลาตัวใหญ่) ดังนั้นจึงทำซ้ำปลาตัวใหญ่แล้วมาย่อขนาดให้ใกล้เคียงกับเหล่าปลาทอง แล้วเอาสคริปต์ของปลาทองมาเป็นต้นแบบ ปลาทองตัวที่ 1 ใน level 2 เปลี่ยนสีที่หางเป็นสีน้ำเงิน เพื่อให้แยกออกจากปลาทองตัวอื่นๆ ปลาทองออกมาตรงไหนก็ได้ของเวที ทำได้โดยเปลี่ยนค่าสุ่ม x และ y ในบล็อกไปยัง (go to x: ... y: ...) ให้กระจายทั่วเวที นั้นก็คือ …

Scratch กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Scratch สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กใน 9 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 1. ทักษะในการใช้สารสนเทศและสื่อต่างๆ (Information and Media Literacy Skills) การเรียนรู้ผ่านโปรเจกใน Scratch จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การเลือกสื่อ การสร้างสื่อ และการจัดการสื่อชนิดต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ แอนิเมชั่น และ เสียง ในขณะที่เด็กได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการสร้างสื่อต่างๆ พวกเขาจะมีมุมมองกว้างขึ้น และสามารถวิเคราะห์วิจารณ์สื่อที่เห็นอยู่รอบๆตัวพวกเขาได้ 2. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ประสิทธิภาพในการสื่อสารในยุคปัจจุบันต้องการอะไรที่มากกว่าการอ่านเขียนตัวหนังสือ Scratch มีช่องทางให้เด็กๆ สามารถเลือกสื่อ จัดการสื่อ และผสมสื่อชนิดต่างๆ เพื่อใช้แสดงตัวตน แสดงความคิดเห็นของพวกเขาในทางสร้างสรรค์ 3. การคิดแบบมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking and Systems Thinking) ขณะที่เด็กๆเรียนการเขียนโปรแกรมใน Scratch พวกเขาต้องใช้เหตุผล และคิดอย่างเป็นระบบ เด็กๆต้องประสานเรื่องของเวลา และการโต้ตอบระหว่างตัวละครให้สอดคล้องกัน เพื่อจะสร้างโปรเจกให้สำเร็จ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่มีการโต้ตอบกัน จะทำให้พวกเขามีประสบการณ์ตรง …