Categories
Scratch

ต่อยอดเกม FishChomp

อะไรบ้างน่าจะทำให้เกม FishChomp สนุกมากขึ้น

 • ปลาทองอีกซักตัว
 • ปลาทองออกมาตรงไหนก็ได้ของเวที ออกมาให้ไวขึ้น
 • ปลาตัวใหญ่มีมิติในการเคลื่อนที่มากขึ้น เช่นสามารถหมุนได้ เคลื่อนที่เร็วขึ้น
 • มีเพิ่มอีกระดับ (level 2) โดยมีเพื่อนปลาทองอีกตัวซึ่งจะคอยอยู่ใกล้ๆ ปลาทอง 1 และถ้า
  • กินปลาทอง 1 จะได้ 2 คะแนน
  • แต่ถ้ากินเพื่อนปลาทอง 1 จะถูกหัก 3 คะแนน
 • มีการควบคุมเกม
  • มีคะแนน (score) 
  • มีเวลาจำกัดในการเล่นในแต่ละระดับ
  • สื่อสารกับผู้เล่น
   • แสดงวิธีเล่น และหายไประหว่างการเล่น
   • บอกระดับ (level)
   • บอกผู้เล่นเมื่อจบเกม และแสดงคะแนนต่างๆให้ดู

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s