การโต้ตอบระหว่างบอลกับผู้ใช้ ตอน 2

ปกติลูกบอลจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ เมื่อชนขอบเวทีก็จะสะท้อนกับ แต่เมื่อชนคีย์เปียโน การสะท้อนของลูกบอลขึ้นอยู่กับ ตัวแปร "rebound" ถูกกำหนดโดยปุ่มควบคุมการสะท้อน ที่มี 2 สถานะคือ สะท้อน (rebound) หรือผ่าน (through) เมื่อปุ่มนี้ถูกคลิกก็จะเปลี่ยนสถานะกลับไปมาระหว่างสองสถานะนี้ สคริปต์ของปุ่มควบคุมการสะท้อน เริ่มต้นด้วย สถานะสะท้อนเมื่อคลิกธงเขียว โดยเปลี่ยนชุดเป็น rebound จากนั้นตั้งค่าตัวแปร rebound=1 (สถานะสะท้อน) เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มนี้ (when Rebound Button clicked) มันจะแสดงแอนิเมชั่นสั้นๆ ด้วยการลดขนาดเหลือ 75% แล้วคอย 0.3 วินาที จากนั้นจะเช็คสถานะปัจจุบันของตัวแปร rebound ถ้า rebound=0 (สถานะผ่าน) ก็จะเปลี่ยน rebound เป็น 1 (สถานะสะท้อน) แล้วเปลี่ยนชุดเป็น rebound มิฉะนั้น จะเปลี่ยน rebound เป็น 0 (สถานะผ่าน) แล้วเปลี่ยนชุดเป็น through จากนั้นเปลี่ยนขนาดกลับมาเท่าเดิม 100% ตัวแปรความเร็วเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถปรับได้ แต่ก่อนหน้านั้นต้องทำให้มันแสดงอยู่บนเวทีก่อน โดยคลิกหน้าบล็อกตัวแปร "speed" ซึ่งจะเห็นเครื่องหมายถูกบอกว่าตัวแปรนี้ได้แสดงอยู่บนเวทีแล้ว จากนั้นคลิกขวาที่ตัวแปรนี้บนเวที …

Advertisements