การโต้ตอบระหว่างบอลกับผู้ใช้ ตอน 1

ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนลูกบอลบนเวทีได้ โดยคลิกปุ่มจำนวนลูกบอล ทุกครั้งที่คลิกจะเพิ่มลูกบอล 1 ลูก จนกระทั่งครบ 6 ลูกแล้วจะกลับมาเริ่มที่ 1 ลูกใหม่ สคริปต์นั้นไม่ยุ่งยาก เมื่อคลิกธงเขียว ก็กำหนดค่าตัวแปร balls = 3 แล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นหมายเลข 3 จากนั้นส่งรหัส "number of balls changed" ให้ลูกบอลทุกลูกทราบ แต่เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มนี้ (when balls clicked) มันจะแสดงแอนิเมชั่นสั้นๆ ให้รู้ว่ามันถูกคลิก ด้วยการลดขนาดเหลือ 75% แล้วคอย 0.3 วินาที จากนั้นจะกำหนดค่าตัวแปร balls ใหม่ซึ่งต้องคำนวณกันนิดหน่อย โดยต้องการให้เพิ่มที่ละ 1 ลูก  แต่เมื่อจำนวนลูกบอลมาถึง 6 ให้กลับไป 1 ใหม่ ทำได้โดยใช้สูตรนี้ (1 + (balls mod 6)) mod เป็นการหารที่เอา เศษ เป็นผลลัพท์ เช่น 3 …

Advertisements