Categories
Scratch

เมโลดี้จากคีย์เปียโน

เสียงเปียโนเกิดจากการกระทบของลูกบอลกับตัวคีย์เปียโน หรือผู้ใช้คลิกตัวคีย์โดยตรง เปียโนมีเสียงต่างกัน 17 เสียงจาก 17 คีย์แต่ทุกคีย์ใช้หลักการเดียวกัน ทำให้สคริปต์ออกมาคล้ายกันมากต่างกันแค่เสียงเท่านั้น

ดังนั้นสคริปต์ของคีย์ keyG-55 สามารถเป็นตัวแทนของคีย์ที่เหลือได้เป็นอย่างดี

เมื่อคลิกธงเขียวเริ่มต้น ตัวคีย์จะอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ได้กด โดยเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็น up จากนั้นจะคอยรหัส “playG-55”

เมื่อได้รับรหัส “playG-55” ตัวคีย์จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็น down เพื่อแสดงการกดลงของคีย์ จากนั้นเล่นเสียงตัวโน๊ตที่ 55 ครึ่งจังหวะ แล้วเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็น up เป็นอันครบรอบแอนิเมชั่นของการกดคีย์เปียโนหนึ่งครั้ง

ถ้าคีย์นี้ถูกคลิกเมื่อใด ก็จะส่งรหัส “playG-55” ออกไปเหมือนกัน

สังเกตุว่า ไม่ว่าจะเป็นการกระทบของลูกบอล หรือการกดคีย์โดยตรงของผู้ใช้ ก็จะได้รับรหัสเดียวกัน คือ “playG-55” การใช้เทคนิคการส่งรหัสสัญญาณจากลูกบอล หรือตัวคีย์เอง ทำให้เขียนสคริปต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับแอนิเมชั่นการกดคีย์พร้อมกับเสียงของคีย์นั้นๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s