Categories
Game

ใช้สมองทั้งสองซีกด้วยเกม

เกมเป็นกิจกรรมที่อาศัยทักษะการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่สนุกสนานเป็นพื้นฐาน ปัญหาในเกมนี้ถูกแก้เพราะผู้เล่นต้องการที่ทำมัน ไม่ใช่เพราะถูกบังคับให้ทำ มิฉะนั้นมันคงเป็นการทำงานมากกว่าจะเป็นการเล่น ทุกๆเกมมักมี 4 องค์ประกอบหลัก

  • กลไกในการเล่น
  • เรื่องราว
  • ความสวยงามสมจริงและความประทับใจ
  • เทคโนโลยีและเทคนิค

การเล่นเกมหรือสร้างเกมเป็นการใช้สมองทั้งสองซีก นั้นก็คือกลไกและเทคโนโลยีใช้สมองซีกซ้าย ขณะที่เรื่องราวและความสวยงามใช้สมองซีกขวา นอกจากนั้นยังฝึกความฉับไว การตอบสนองของสมองและร่างกายด้วย

Categories
Scratch

เมโลดี้จากคีย์เปียโน

เสียงเปียโนเกิดจากการกระทบของลูกบอลกับตัวคีย์เปียโน หรือผู้ใช้คลิกตัวคีย์โดยตรง เปียโนมีเสียงต่างกัน 17 เสียงจาก 17 คีย์แต่ทุกคีย์ใช้หลักการเดียวกัน ทำให้สคริปต์ออกมาคล้ายกันมากต่างกันแค่เสียงเท่านั้น

ดังนั้นสคริปต์ของคีย์ keyG-55 สามารถเป็นตัวแทนของคีย์ที่เหลือได้เป็นอย่างดี

เมื่อคลิกธงเขียวเริ่มต้น ตัวคีย์จะอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ได้กด โดยเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็น up จากนั้นจะคอยรหัส “playG-55”

เมื่อได้รับรหัส “playG-55” ตัวคีย์จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็น down เพื่อแสดงการกดลงของคีย์ จากนั้นเล่นเสียงตัวโน๊ตที่ 55 ครึ่งจังหวะ แล้วเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็น up เป็นอันครบรอบแอนิเมชั่นของการกดคีย์เปียโนหนึ่งครั้ง

ถ้าคีย์นี้ถูกคลิกเมื่อใด ก็จะส่งรหัส “playG-55” ออกไปเหมือนกัน

สังเกตุว่า ไม่ว่าจะเป็นการกระทบของลูกบอล หรือการกดคีย์โดยตรงของผู้ใช้ ก็จะได้รับรหัสเดียวกัน คือ “playG-55” การใช้เทคนิคการส่งรหัสสัญญาณจากลูกบอล หรือตัวคีย์เอง ทำให้เขียนสคริปต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับแอนิเมชั่นการกดคีย์พร้อมกับเสียงของคีย์นั้นๆ