Miura-ori

การนำเทคนิคการพับกระดาษ Origami มาใช้งานจริงในทางวิทยาศาสตร์มีหลายอย่าง เช่น ในปี 1995 นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนำหลักการ Origami มาใช้กับแผงโซล่าเซลของดาวเทียมในโปรเจก Space Flight Unit ตอนอยู่บนพื้นดิน แผงโซล่าเซลจะถูกพับเป็นชั้นๆ และเมื่อขึ้นสู่อวกาศ มันจะถูกขยายออก วิธีการนี้เรียกว่า "Miura-ori" เพื่อเป็นการให้เกียรติกับ Koryo Miura ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ผู้พัฒนาวิธีการนี้ Miura-ori ยังเป็นวิธีที่นิยมในการพับแผนที่ โดยมันทำให้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกพับในลักษณะที่สามารถกางออกได้เพียงดึงปลายทั้งสองด้านที่ตรงข้ามก้น เพียงครั้งเดียวโดยไม่ทำให้รอยพับฉีกขาดง่ายๆด้วย

โปรเจก PianoMachine

โปรเจก PianoMachine เป็นโปรเจกทำแอนิเมชั่นง่ายๆ เน้นที่เสียงดนตรี จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ Music and Dance เปิดโปรเจกโดยเลือก Open ในเมนู File จากนั้นคลิกปุ่ม Examples เลือกโฟรเดอร์ Music and Dance แล้วเลือกโปรเจก PianoMachine โปรเจกนี้มีตัวละครถึง 26 ตัว แต่ถ้าจัดกลุ่มแล้วจะเห็นว่ามีใบคำสั่งอยู่ 1 ปุ่มคำสั่ง 2 ลูกบอล 6 และคีย์เปียโน 17 บนเวทีจะเห็นคีย์เปียโนวางอยู่ แต่ละคีย์มีเสียงต่างกัน เมื่อลูกบอลมากระทบ หรือผู้เล่นเองคลิกที่คีย์ คีย์นั้นจะแสดงแอนิเมชั่นง่ายๆ เหมือนคีย์ถูกกดลงพร้อมกับเสียงคีย์นั้นแล้วคีย์ก็เด้งขึ้นเอง ซึ่งขณะโปรแกรมทำงาน เราสามารถลากคีย์เหล่านี้ไปวางตำแหน่งใหม่ได้เพื่อให้เกิดเสียงรูปแบบใหม่ๆ ตอนเริ่มต้นลูกบอลจะมีอยู่ 3 ลูกเมื่อกดปุ่มจำนวนลูกบอล (สีเหลือง) ลูกบอลจะเพิ่มขึ้นที่ละลูก จนถึง 6 ลูกแล้วจะวนกลับมาที่ 1 ใหม่ ปกติการเคลื่อนที่ของลูกบอล จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ถ้าชนขอบเวทีก็จะสะท้อนกลับ แต่ถ้าชนคีย์เปียโนจะมีอยู่ 2 แบบคือเมื่อกระทบคีย์เปียโนแล้วสะท้อนกลับ (rebound) หรืออีกแบบผ่านไปเฉยๆ …